• Vinnetou: Rudý gentleman - upoutávka
    Vinnetou: Rudý gentleman - upoutávka
Tipy

Vinnetou: Rudý gentleman

17.07.2017 – Když se Vinnetou stal po smrti otce náčelníkem Apačů, jeho hlavním cílem bylo nastolit mír mezi indiány a bílými a zabránit dalšímu ničivému krveprolití. Seznamuje se s krásnou dcerou náčelníka Tah-ša-tunga z kmene... více
17.07.2017 – Když se Vinnetou stal po smrti otce náčelníkem Apačů, jeho hlavním cílem bylo nastolit mír mezi indiány a bílými a zabránit dalšímu ničivému krveprolití. Seznamuje se s krásnou dcerou náčelníka Tah-ša-tunga z kmene Assiniboinců Ribannou, kterou zachrání, když na ni zaútočí medvěd …Oba mladí lidé se do sebe zamilují … Do osady Assiniboinců jsou přivedeni tři mladí příslušníci armády, kteří se opozdili v divočině. Hrozí jim smrt. Když se za ně ale u náčelníka přimluví sám Vinnetou, který mu právě zachránil dceru, Tah-ša-tung nakonec souhlasís jejich propuštěním. Vinnetou všechny zve na velkou mírovou poradu, která se bude konat v pevnosti Niobara a kde by se mělo rozhodnout o nastolení míru mezi indiánskými kmeny a bělochy. Tři cizinci, jimž velí poručík Merril, syn náčelníka pevnosti Niobara plukovníka Merrila, jsou volní. Mladý Merril se ale stačil zamilovat do krásné Rihanny … Na cestě do pevnosti překvapí trojice početnou skupinu banditů, která drancuje a vypaluje osadu Ponků. Rozhořčený Merril hrozí, že vše nahlásí svému veliteli, bandité ale skupinku pronásledují a jednoho z jeho druhů poraní. Na pomoc jim přijde Old Shatterhand s věrným strýcem Gunstickem … Vinnetou je hostem Assiniboinců a Rihanna ho vede do tajné jeskyně, která slouží jako úkryt pro ženy a děti kmene v případě nebezpečí. Old Shatterhand se na cestě opět setkává s lordem Castlepoolem, který tentokrát není na lovu motýlů, nýbrž na lovu dobrodružství. Nakonec ho bere s sebou. Zamíří na petrolejová pole, jejichž majitelem je vůdce banditů a vrah Bud Forrester. Ten zpupně žádá jejich koně, brzy ale zjistí, že Old Shatterhandova koně nikdo kromě jeho majitele nedokáže zkrotit. Někteří dělníci se na Old Shatterhanda obracejí s žádostí, aby jim pomohl: Forrester je jen dře, ale výplatu od něj neuvidí. Společně se pak v noci pokusí vzít ve skladech zbraně a postavit se mu, Forrester jim v tom ale zabrání: raději obětuje těžební zařízení, která postupně vybuchují a všude se šíří plameny. Old Shatterhand a Castlepool vyváznou na poslední chvíli. Old Shatterhand zamíří do Niobary, lord Castlepool chce pokračovat v cestě za dalším dobrodružstvím, brzy ale padne do zajetí banditů … V pevnosti Niobara vítá plukovník Merril svého syna a také indiánské náčelníky, kteří se sem sjeli se svým doprovodem. Je tu i Vinnetou a Old Shatterhand. Zdá se, že cíle – tedy trvalého míru – by mohlo být dosaženo, když se objeví náčelník Ponků Bílý hravran, který chce za každou cenu pomstít zkázu osady svého kmene. Vypadá to, že jednání nebudou úspěšná, když mladý poručík Merril vystoupí s žádostí o ruku Ribanny: když si Ribanna vezme bílého muže, bude možné válečnou sekyru definitivně zakopat … Ribanna se zprvu brání, ale osud míru je přednější: koná se svatba. Mír je nastolen. Když to zjistí Forrester, zuří. Vymyslí plán: jeho bandité přepadnou konvoj přistěhovalců a svedou to na rudochy… Mezitím se ale Vinnetouovi s pomocí Old Shatterhanda podaří osvobodit lorda Castlepoola, který jim prozradí Forresterovy plány. Ten vyšle do Niobary jediného muže – Luka – který má tvrdit, že pouze on přežil útok indiánů a dosvědčit, že přepadli je jejich dílem. Když se tak stane, plukovník Merril se rozzlobí a vysílá na místo kapitána Bruce, který má zjistit, jestli bandita říká pravdu. Bruce se ale se vším svěří příteli Robertu Merrilovi, který se okamžitě rozjede do pevnosti. Forresterovi muži pronásledují utečence a zamíří do Venangy, netuší ale, že je sleduje Vinnetou… Mladému poručíku Merrilovi se podaří zmocnit Luka a dopraví ho do indiánské osady. Náčelník na žádost Merrila rozhodne, že ho předá spravedlivému soudu, sám jeho smrt u kůlu nežádá … Lukovi se ale v noci podaří uprchnout … Old Shatterhand informuje vojáky, že konvoj přistěhovalců nezmasakrovali indiáni, nýbrž Forresterova banda, kolem níž se začíná stahovat kruh … UKONČENÍ V KARTĚ POŘADU. méně