Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí - logo Foto: Fond ohrožených dětí - logoFoto: All

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zneužívaných, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, opuštěným i jinak ohroženým dětem místo ústavů rodinnou péči.

Fond ohrožených dětí

Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem.

www.fod.cz

 

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zneužívaných, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Má 22 poboček po celé republice, provozuje 6 azylových domů s kapacitou 120 míst a 14 rodinných zařízení pro děti Klokánek s kapacitou 210 míst. Za šestnáct let své existence řešil téměř 20 000 případů, nalezl náhradní rodinu pro 560 obtížně umístitelných dětí, Klokánky přijaly 1 550 dětí a 825 dětí nalezlo i se svými rodiči útočiště v jeho azylových domech. Tři anonymní matky předaly FOD své novorozené děti.

 

Hlavní směry činnosti FOD:

Pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým,
Pprovoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod,
Vvyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti,
Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy,
Pprovoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova,
Pporadenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám
Osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí.

 

Bez hmotné podpory veřejnosti by FOD nemohl svou činnost vykonávat. Dotace pokrývají jen necelou třetinu nákladů na jeho činnost.

 

Pomoci můžete i Vy jakýmkoli příspěvkem na účty č.: 171555000/0300 nebo 1115678/2400.

 

Provoz a rozšíření kapacity rodinných zařízení pro děti bez rodičů Klokánek můžete podpořit také dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na číslo 87777


(Cena DMS je 30 Kč, příjemce získává z každé DMS 27 Kč, www.darcovskasms.cz )

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, opuštěným i jinak ohroženým dětem místo ústavů rodinnou péči na dobu, než se mohou po vyřešení situace vrátit domů nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina. V Klokáncích se v samostatných bytech tak jako v rodině stará o tři až čtyři děti manželský pár nebo střídavě po týdnu nepřetržité péče dvě stabilní „tety“.

 

Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk, proto na rozdíl od ústavní výchovy mohou sourozenci mladší a starší tří let zůstat spolu V případě ústavní výchovy jsou rozdělováni do kojeneckých ústavů náležejících resortu zdravotnictví a dětských domovů spadajících pod resort školství.

 

Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 221 137, 224 236 655, www.fod.cz , e-mail: fod@fod.cz .

 

reklama