Jana si plete dítě s panenkou

Příběhy psané životem - ilustrační foto Foto: Příběhy psané životem - ilustrační fotoFoto: All

Panenku hodíte do kouta, psa dáte do psího hotelu. Ale dítě? To už máte na pořád. Jak to vysvětlit mladistvé matce Janě z druhého dílu pořadu Křižovatky života? Zde názor naší poradkyně - koučky Šárky Vávrové.

Jana je mladá dívka, která zatím hledá sama sebe. V adolescentním období svého života otěhotní a narodí se jí syn. V jejích očích je však spíše panenkou na hraní než dítětem. Jana se nehodlá vzdát svého dětského života a vstoupit do dospělosti se zodpovědným přístupem k mateřství a životu. Její mladý partner o dítě nejeví žádný zájem a chce se pouze bavit.

Maminka Jany je naopak velice zodpovědná a stará se o chod celé rodiny. Zajišťuje vše pro své dcery a rodinu i finančně podporuje. Z příběhu je patrné, že se jedná o ženu, která se obětuje pro dobro ostatních, bohužel na úkor sebe sama. Žije pouze pro rodinu a své děti. Její pečovatelské sklony se projevují i v tom, že pracuje v domově důchodců. Dalším faktorem je, že i ona otěhotněla mladá, a tento vzorec se u její dcery opakuje.

Na Heleně (matce od Jany) je zřetelný déletrvající stres. Je pod neustálým tlakem a často na Janu křičí, čímž v ní vzbuzuje vzdor. Jana se podvědomě brání být stejná jako máma a vnímá její chování jako zbytečně stresující. Její vzdor přerůstá ve stále větší lehkomyslnost – chce se tak odlišit od své matky.

Dcera vnímá, že i když je matka velice zodpovědná, přesto nemá spokojený život. Svým způsobem není šťastná, protože se pro své děti obětuje.

Jana se vnitřně takovému způsobu života brání, a tudíž přitahuje partnera, který je opakem její mámy. Naprosto nezodpovědný mladík, který zatím neví, jak naložit s vlastním životem, natož s životem své nové rodiny. Janina maminka dost často poukazuje na to, že své dceři nemůže důvěřovat. Snižuje tak pocit její důležitosti a víry v sama sebe, že danou situaci zvládne.

Příběh končí tím, že si Jana uvědomí, kde udělala chybu a začne být zodpovědná. Helena (matka Jany) nejspíš není sama pro sebe důležitá a upřednostňuje všechny ostatní. Pokud se nenaučí svoji důležitost najít, je možné, že Jana bude v životě dál přitahovat lehkomyslné partnery.

reklama