Když se rodiče rozvedou, neměli by proti sobě děti používat jako zbraň, radí koučka

Když se Karel se synem shledali, byli oba šťastní Foto: Když se Karel se synem shledali, byli oba šťastníFoto: All

Karel Landa z minulého dílu Křižovatek života své děti miluje. Po rozvodu s bývalou manželkou je smí vídat jednou za 14 dní. Poté, co si však najde novou partnerku, začíná mu bývalá manželka házet klacky pod nohy a štve proti němu syna s dcerou. Zvládne Karel tento boj a neztratí o své děti zájem?

Julie, Karlova bývalá manželka, bere fakt, že nechce už nikdy vidět svého bývalého manžela Karla, automaticky tak, že je to i přání jejich dětí.

Dlouhodobá nenávist k jednomu z rodičů se odráží na psychice dítěte. Z původně pozitivních pocitů vůči rodičům je dítě naprogramováno k neopodstatněné nenávisti jednoho z nich, a to bez pocitů viny. U dítěte se může zabrzdit anebo zastavit emocionální vývoj a naruší se mu sebedůvěra.

V dospívání si uvědomuje, že polovina jeho genů patří špatnému rodiči, a začne tuto část sama sebe nenávidět. Častým jevem bývá i fakt, že manipulující rodič používá věty „jsi jako tvůj otec (matka)“ ve chvíli, kdy dítě kritizuje.

Dítě má problém samo se sebou

Dítě tak podvědomě nenávidí část sebe samotného a nedokáže se přirozeně přijmout takové, jaké opravdu je. Celý život může žít v přetvářce a snažit se chovat tak, aby se každému zavděčilo, jen aby nekopírovalo vzorec odvrženého rodiče. Ve chvíli, kdy se přistihne, že má stejné chování jako zavržený rodič, začne se podvědomě trestat.

Článek

Rozvod je stresující pro všechny Foto: thinkstock.com

Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme?

Odpověď na tuto otázku by mohla být jednoduchá a přímočará. Tedy pokud by bylo jednoduché a přímočaré prožívání všech, kterých se rozvod týká. A to obvykle není.

Dalším problémem bývá kvůli absenci jednoho rodiče narušený model potřebný k formování sexuální role. Dítě potřebuje pro svůj zdárný vývoj oba rodiče, aby byla zastoupena polarita pohlaví. V budoucím životě takové dítě může mít stejné potíže v partnerství, jako prožívalo v dětství, protože nedošlo k vyřešení konfliktů.

Motivem manipulujícího rodiče je většinou pomsta partnerovi. Je zde silný pocit nenávisti za zradu, ublížení a ponížení. Dítě se stává nástrojem msty.

O čem byly Křižovatky života? Podívejte se na galerii:

Když se Karel se synem shledali, byli oba šťastníKdyž se Karel se synem shledali, byli oba šťastní

Dalším důvodem může být pocit, že ten druhý rodič se nedokáže o dítě řádně postarat. Také se může jednat o strach, že dítě vyzradí například finanční zázemí, které druhý partner může použít u soudu.

Manipulující rodič se může i bát, že přijde o lásku svého dítěte, které by upřednostnilo druhého rodiče. Dítě si ale nemusí vybírat, může mít stejně rádo oba rodiče.

Článek

Nový partner a dítě Foto: thinkstock.com

Nový partner: Jak ho představit dětem?

Konečně jste se znovu zamilovala. Jenže situace je trochu jiná, když máte děti. Jak to udělat, aby partnera přijaly co nejlépe?

Jediným východiskem je uvědomit si, že dítě nemůže trpět za hříchy, které si způsobují jeho rodiče. Uvědomit si, že dítě není prostředek pro mstu druhému člověku. Pokud je to možné, je třeba snažit se odpustit svému partnerovi všechna jeho selhání a zrady. A s tím je spojeno i odpuštění sobě samému za dlouhodobé setrvávání v této situaci.

Pokud se problém nevyřeší vzájemnou domluvou a rozumným přístupem, nezbývá než se obrátit na soud. Existuje řada opatření, kterými může soud manipulativní osobě v manipulaci zabránit.

V případě rozvodu a společného dítěte je nutné se zamyslet nad otázkami:

  • Co dítěti o bývalém partnerovi říci a co si nechat pro sebe?
  • Jaký je skutečný důvod, proč chci dítěti tuto informaci sdělit?
  • Co přináší dítěti typ jednání a kritika, kterou používám vůči druhému rodiči?
  • Jak dítěti pomůže informace, kterou mu chci sdělit?

Šárka Vávrová

reklama