Názor úřadu sociálně-právní ochrany dětí

Monika se nechce v patnácti letech starat o malé bratry Foto: Monika se nechce v patnácti letech starat o malé bratryFoto: All

Martina opakovaně nechala děti samotné - proto po dovolené v Chorvatsku sociálka zasáhla a děti umístila do Klokánku.

Přinášíme komentář Daniely Tomášové, vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Úřadu MČ Prahy 8. Jak by v takové situaci postupovalo její oddělení:

"Pokud bychom již s rodinou pracovali, měli bychom mít kontakty na otce dětí, eventuelně ostatní rodinné příslušníky, kteří by mohli v případě potřeby převzít péči o děti.

Pokud by nikdo takový nebyl, tak bychom se snažili děti umístit do Klokánku. Zase by záviselo na okolnostech, zda bychom podávali k soudu návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud děti umístil do tohoto zařízení. Také bychom podávali na matku trestní oznámení.

Po návratu matky by si děti tedy nemohla převzít, protože by byly již pravděpodobně umístěné na základě rozhodnutí soudu v Klokánku (pokud by bylo). Po vydání Předběžného opatření by soud zahájil řízení o svěření dětí do péče Klokánku a po provedeném dokazování by děti buď zůstaly v Klokánku, nebo se vrátily do péče matky. Taky se mohl otec, nebo někdo z ostatních příbuzných, obrátit na soud se žádostí o svěření dětí do své péče.

Taky by připadalo v úvahu umístění dětí do pěst. péče na přechodnou dobu.

Musím říct, že popsání možného řešení nebylo jednoduché, protože jsem si stále vybavovala další možnosti a okolnosti, které bychom zvažovali a které by hrály důležitou roli při našem jednání. Ale jak říká zákon – hlavním hlediskem naší práce je blaho dítěte, tak bychom se určitě snažili vše vyřešit tak, aby byly děti co nejméně poškozené zmíněnou rodinnou situací.

Také se nabízí otázka, jestli by bylo vůbec v zájmu dětí vrátit se do péče matky a hlavně jaká je to matka, zda má předpoklady plnit svoji roli matky (vhledem k opakovanému zanedbávání dětí). K tomu by se také v rámci soudního řízení mohl vyjádřit soudní znalec.

reklama