Pozor: Na internetu může vaše dítě narazit na hodně podivné týpky...

Internet má své klady i zápory Foto: Internet má své klady i záporyFoto: thinkstock.com

Poslední díl Křižovatek života nastínil kromě problematiky nevěry zpočátku i problematiku daleko aktuálnější - bezpečnost dětí na internetu. Otec Karel se strachuje, že se jeho patnáctiletá dcera Denisa stýká přes internet se čtyřicetiletým mužem.

To, že se nakonec z muže vyklube její biologický otec, je pro Karla jistě zjištěním velmi stresujícím, nicméně my se dnes zaměříme na jiný faktor, a to chování jeho dcery v prostředí internetu.

Karlův strach je v daný moment oprávněný. Na sociálních sítích, by se měly děti pohybovat s opatrností. Uživatelé internetu se chovají v kyberprostoru jiným způsobem než v běžném životě. Anonymita internetu zaručuje bezproblémovou komunikaci a věkové hranice, ani pohlaví tu nehrají žádnou úlohu.

Na internetu jsem, kým chci být

Často zde může docházet ke komunikaci dětí a dospělých. Mizí zde vymezené společenské role, často zde lidé lžou, bourají se bariéry v sociálním statutu běžném v sociálních skupinách.

Článek

Internet OTVIRAK

Internet je mrňavý: Cokoliv na webu je od vás jen 19 kliknutí

Internet vypadá jako zcela chaotické místo – ve skutečnosti má ale svůj řád. Je ale složitější než lidská společnost…

Tyto sítě jsou i prostorem pro existenci sociálně-patologických jevů jako jsou kyberšikana, sexting nebo kyberstalking atd. Manipulátor předstírá jiný věk (možná i pohlaví), vzhled, zájem a využívá důvěřivosti uživatele. Pokud dojde ke schůzce dítěte s dotyčnou osobou, může tak skončit i tragicky, pokud se jedná například o pedofila.

Je vhodné děti seznámit se základy komunikace na internetu. Především upozornit na to, aby nikomu neposkytovaly a nikde neuváděly své osobní údaje, hesla, informace, které je můžou ohrozit nebo narušit jejich soukromí. Nepsat nic, podle čeho by je někdo jiný mohl najít. Neodpovídat na neslušné návrhy a hrubé vzkazy a nedomlouvat si nikdy přes web schůzku s neznámým člověkem. Také je nutné často dětem připomínat, že se nacházejí ve virtuálním světě iluzí a představivosti.

Šárka Vávrová

reklama