Pro děti jsou hlavním vzorem rodiče, ať už biologičtí, či nevlastní

Pěstouni se malého Dana nechtějí vzdát Foto: Pěstouni se malého Dana nechtějí vzdátFoto: All

Čtvrteční Křižovatky života nastínily příběh malého Dana, jenž byl odebrán rodičům, protože se o něj nedokázali postarat. Do pěstounské péče ho převzali manželé Martin a Zuzana. Soud však určil, že 10letý Dan musí své biologické rodiče navštěvovat jednou za 14 dní, i přes jejich zjevnou agresi.

Je těžké začít vychovávat dítě, které přišlo z jiné rodiny. Takové dítě s sebou přináší emoční zážitky, deprivace, frustrace, agresivní sklony. Je třeba ho zahrnout láskou a pochopením. Naučit dítě žít v nové rodině a seznámit ho s novým světem. Než si dítě manželé adoptují, nebo si vezmou do pěstounské péče, je nutné zvážit všechny aspekty.

V prvé řadě je důležité, jestli dítě bude mít svou náhradní mámu a tátu opravdu rádo. Rodiče se nesmí bát přijmout své rodičovství. Musí si uvědomit si, že dítě dává lásku tomu, kdo se o něj stará, a nemusí to být jeho biologičtí rodiče. Vzájemný vztah se vyváří soužitím a porozuměním. Rodiče by také dítě měli přijmout i s jeho možnými dědičnými znaky a v případě krize nepoukazovat na fakt, že je dítě po svých nezodpovědných rodičích.

Dítě přicházející do náhradní rodiny by mělo především změnit obraz, který si vytvořilo o sobě samém. Je nutné mu pomoci překonat nízké sebevědomí a sebehodnocení a vybudovat důvěru samo v sebe a ve vlastní schopnosti.

Článek

Příliš nároční rodiče mohou dítě stresovat Foto: thinkstock.com

Jak se na nás podepisují naši rodiče?

Pro dívku je role otce v jejím životě více než důležitá...

Hlavní je bezvýhradné přijetí dítěte

Takové dítě potřebuje také cítit pocit přijetí, a to tak, že se o něj budou náhradní rodiče zajímat, respektovat ho a učit jej samostatnosti. Motivace v tom, co chce dělat, mu může pomoci zbavit se frustrace a obav.

Nejdůležitější však je nalezení citové stability. Vytvoření pevného vztahu na základě partnerství, vzájemného respektu, úcty a porozumění. Dítě potřebuje od rodiče zažít pocit, že je mu připraven kdykoliv pomoci.Křižovatky života sledujte na Primě každé úterý a čtvrtek ve 21.45.

Pro dítě je hlavním vzorem po dlouhou dobu jeho rodič. V určitém věku se snaží napodobovat své rodiče a v pozdějším věku to dělá automaticky. Dan začal být po návštěvě svých biologických rodičů agresivní, protože kopíroval agresivní chování svého otce.

O čem byly Křižovatky života? Podívejte se na galerii:

Napodobování je sociální učení, které je nástrojem sociálního chování. Dalším sociálním učením je také identifikace s člověkem, který nám imponuje. Dítě se většinou identifikuje s rodičem stejného pohlaví. Napodobuje jeho chování a přijímá jeho postoje a hodnoty, tak aby s ním jako s citově významnou osobou v životě neztratilo vazbu.

Rodiče představují pro dítě určitý model, který pro něj v budoucnosti bude modelem dospělého chování. Pokud dítě nemá dobrý vzor, může si s sebou nést určité nechtěné modely.

Šárka Vávrová

reklama