Šokoval vás patnáctiletý otec v Křižovatkách života? Co na to odbornice?

Mladí rodiče se setkávají s nepochopením sousedů a známých Foto: Mladí rodiče se setkávají s nepochopením sousedů a známýchFoto: All

Manželé Blanka a David mají syna v začínající pubertě. Patnáctiletý Láďa by si mohl užívat léta dospívání, bohužel ale zjišťuje, že po nechráněném styku se svojí stejně starou spolužačkou čeká dítě. Jak se postaví celá rodina k překvapivému zjištění? Jak zvládne nedospělý Láďa svoji roli otce?

Láďa prožívá nové období ve svém životě. Po dokončení základní školy se přihlásil na gymnázium, úspěšně složil přijímací zkoušky a byl přijat. Čekala ho ale i jiná novinka, která zcela otřásla jeho dosavadním životem. Přítelkyně, která je ve stejném věku jako Láďa, otěhotněla a následně porodila jejich společného syna.

Zuzka bude nejspíše Láďovou první velkou láskou, kterou prožívá na prahu adolescence a dospělosti. Tato láska bývá obvykle spojena i s první sexuální zkušeností. A Láďovi výrazně ovlivnila dospívání. Je zcela zřejmé, že v tomto věku Láďa vidí vše idealisticky. Neuvědomuje si, co vše přináší rodičovství a starost o dítě.

Pokud vám utekl tento díl Křižovatek života, přehrajte si ho ZDE:

Hormonální změny

V pubertě začnou děti zcela jinak vnímat prožívání a své tělo. V této době dochází k nejdynamičtější komplexní proměně dítěte, která modifikuje všechny složky jeho osobnosti. Probíhá proměna hormonálních funkcí, a ta přináší kolísavost emočních nálad, větší labilitu a neadekvátní reakce na běžné podněty.

Článek

Internet má své klady i zápory Foto: thinkstock.com

Pozor: Na internetu může vaše dítě narazit na hodně podivné týpky...

Poslední díl Křižovatek života nastínil kromě problematiky nevěry zpočátku i problematiku daleko aktuálnější - bezpečnost dětí na internetu. Otec Karel se strachuje, že se ...
Také zde hraje roli nízká frustrační tolerance, vzdor, hledání sebe sama, přecitlivělost, nejistota a velká zranitelnost spojená s touhou být dospělý. Tak jako v našem příběhu – Láďa pokládá svoje otcovství za vstup do dospělosti.

O čem byly Křižovatky života? Mrkněte do galerie:

Ve většině případů dětské lásky, ať už jsou platonické, nebo i sexuálně naplněné, dlouho nevydrží. Spíše se v adolescentním věku jedná o experimentování, ale u Ládi to mělo i další následky. Jde o to, že adolescenti nebývají pro vážný vztah dostatečně zralí, rozvíjejí se a hledají vlastní identitu. Příchodem dítěte může být vývoj Zuzky a Ládi ohrožen. Nese to pro ně zatížení v oblasti jejich vlastní identity, protože se musejí vzdát její části ve prospěch partnera a dítěte. Také s sebou tato skutečnost nese velkou dávku zodpovědnosti, která pro tuto fázi jejich vývoje není zcela jasně daná.

Ověření otcovství

Starost o syna Zuzky a Ládi přebírají rodiče. A to nejen co se týká financí, ale i pokud jde o celkový vývoj dítěte. Příchod potomka je vždy pro celou rodinu velkou zátěží, proto se i rodiče Ládi rozhodli nechat synovo otcovství ověřit. Láďa vidí svoji první lásku idealisticky a nechápe, proč to rodiče odsuzují.

Článek

Příběhy psané životem - ilustrační foto

Jana si plete dítě s panenkou

Panenku hodíte do kouta, psa dáte do psího hotelu. Ale dítě? To už máte na pořád. Jak to vysvětlit mladistvé matce Janě z druhého dílu pořadu Křižovatky života? Zde názor ...

Pokud adolescent prožívá svoji první lásku, je nutné vše nedramatizovat a nevysmívat se mu. Měli bychom být spíše vnímaví a citliví a především poslouchat, co dítě říká. Snažit se mu pomoci a být k dispozici, ale přesto za ně vše neřešit. I přesto, že je to těžké, neurážet objekt zájmu dítěte, protože jde o jeho city a jeho život. Dítě (adolescent) potřebuje v rodičích získat zázemí, porozumění a oporu i v těch nejtěžších chvílích.

Šárka Vávrová

reklama