Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry Foto: Nadace Charty 77 - Konto BariéryFoto: All

Konto BARIÉRY za třináct let své činnosti rozdělilo téměř 140 miliónů korun a podpořilo tak stovky žádostí o pomoc od lidí se zdravotním postižením. Přispívá na ortopedické vozíky, na sluchadla, na osobní asistenci, na bezbariérové úpravy bytů a veřejných budov, na výcvik psů pro nevidomé.

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Konto BARIÉRY za třináct let své činnosti rozdělilo téměř 140 miliónů korun a podpořilo tak stovky žádostí o pomoc od lidí se zdravotním postižením. Přispívá na ortopedické vozíky, na sluchadla, na osobní asistenci, na bezbariérové úpravy bytů a veřejných budov, na výcvik psů pro nevidomé a na celou řadu dalších konkrétních potřeb.

 

V současnosti mění Konto BARIÉRY charakter podpory – od prostého přispívání na výše zmíněné účely, které bude samozřejmě probíhat i nadále, se pozornost přesouvá k aktivizaci lidí s handicapem. Díky stipendijnímu fondu může 54 mladých studentů s těžkým zdravotním handicapem studovat vysoké a střední školy. Pod hlavičkou projektu Počítače proti bariérám jsou zřizovány počítačové učebny, ve kterých jen v roce 2005 bylo vyškoleno 938 lidí. V dubnu bude zahájen projekt Sport bez bariér na podporu amatérských sportovních aktivit handicapovaných.

 

Toto vše je možné realizovat i díky nezištné pomoci téměř 40.000 dárců, kteří svým pravidelným měsíčním vkladem Konto BARIÉRY financují. Děkujeme!

 

Chcete pomáhat i Vy?

Číslo účtu eBanka 17 111 444/2400

Vyšlete DMS KONTOBARIERY na tel. číslo 87777.
(Cena DMS je 30 Kč, příjemce získává z každé DMS 27 Kč, www.darcovskasms.cz )

Díky zakoupení panoramatické pohlednice s krtečkem od Z. Milera přispějete na odstraňování bariér ve školách (k dostání za 20 Kč na všech poštách).

 

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Melantrichova 5, Praha 1
Tel. 224 214 452
www.kontobariery.cz

 

reklama