Nadační fond Krtek

Nadační fond Krtek - logo Foto: Nadační fond Krtek - logoFoto: All

Televize Prima je hrdým partnerem NF Krtek a byla u toho, jak si děti užívají dětský tábor NF Krtek a přeje jim, aby se všechna jejich přání vyplnila.

Nadační fond Krtek

Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) se svojí činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti. Chcete-li pomoci i vy navštivte jejich webové stránky http://www.krtek-nf.cz/

 

Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) se svojí činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno) a LF MU Brno ve prospěch onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.

 

Peníze ze všeobecného solidárního zdravotního pojištění nikde na světě nepostačují k úplné úhradě potřebné komplexní onkologické péče. Navzdory veškerému úsilí pracovníků KDO FN Brno a vedení FN Brno dostačují stávající finanční prostředky pouze na pokrytí základního vybavení, léků a krevních derivátů.

 

Další potřebné vybavení a péči související s následky léčby je proto třeba hradit z darů a sponzorských příspěvků.NFDO reprezentuje KDO FN Brno, komunikuje s dárci, pořádá charitativní akce a veřejné sbírky podporující malé pacienty KDO FN Brno.

 

Dále organizuje a koordinuje činnost provoz kanceláře NFDO Krtek /administrativa, nástroje pro provozování činnosti/. V roce 2005 bylo získáno celkem 5 298 000 Kč, z čehož bylo v souladu se statutem NFDO, potřebami KDO FN Brno a záměry našich donátorů použito 3 913 000 Kč. Celkové roční náklady související se správou dosáhly výše 18% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

 
Televize Prima byla u toho, jak si děti užívají dětský tábor NF Krtek a přeje jim, aby se všechna jejich přání vyplnila.

reklama