6. epizoda – Stěhování

Synové a dcery Jakuba skláře Foto: Synové a dcery Jakuba sklářeFoto: All

Jakub a jeho rodina začínají pociťovat sílící vliv henleinovců v Československu. Toník se rozhodne nebýt pasivní a bere věci do svých rukou...

Anna Jiřího neuzdravila, zemřel. Na hostině v Pepově podniku U pošty se debatuje o svízelné politické situaci. Z pohraničních oblastí odcházejí čs.vojáci.

 

Toník mluví na schůzi Národní fronty, henleinovci ji chtějí rozbít, zabrání tomu Florián. Krahulíková nabízí Jakubovi, aby s ní přešel do vnitrozemí, Jakub chce jít jen s celou rodinou.

 

Toník přechází do ilegality.Vojta se chystá s kamarády rozbít schůzi henleinovců, akce skončí fiaskem. Na schůzi byl i Hamerschmied, kterého přemluvil Schlapke, aby se přihlásil k německým předkům.

 

Chlapce, kterým hrozí napadení od henleinovců, zachrání děvče z pošty, Líza. Vojtovi se líbí, ale dozví se, že je Němka

reklama