Co nám prozradila Magdalena Dietlová

Svatba Jaroslava Dietla 1. února 1974 Foto: Svatba Jaroslava Dietla 1. února 1974Foto: archiv Magdaleny Dietlové

Televizní moderátorka Magdalena Přikrylová se s Jaroslavem Dietlem seznámila na začátku sedmdesátých let, vzali se v únoru 1974 a jejich vztah ukončila předčasná Dietlova smrt 29. června 1985. Za tu dobu však Magdalena dokázala svého partnera nejen dokonale poznat, ale pomáhala mu i v jeho práci.

Je tedy nejdůvěrnějším svědkem i vzniku seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. „Psal ho v době, kdy v hlavě nosil několik nápadů na historické seriály. Ten první, Doktor Marcus a jeho rod, vznikal na objednávku východoněmecké státní televize a měl být o historii slavné berlínské nemocnice Charité. Z natáčení však z různých důvodů sešlo.

Druhý, Na počátku bylo slovo…, byl psaný pro hamburskou televizi, která ho měla točit v koprodukci s Čs. televizí, a pojednával o zakladatelích západoevropské agenturní žurnalistiky Havasovi, Wolffovi a Reuterovi. Jaroslav posílal každý díl schvalovat na Ústřední výbor KSČ, kde nakonec realizaci seriálu zakázali s tím, že propaguje imperialistický tisk.

Jaroslav se už nechtěl podvolovat, nechtěl dělat kompromisy. Moc dobře cítil, že se svět mění a že ta změna přijde z východu (Gorbačova perestrojka byla za dveřmi). Ságu o skláři Jakubovi psal s tímto vědomím. Všechny stresy, spojené se schvalováním či zamítáním jeho scénářů se podepsaly na jeho zdraví, a v důsledku toho i na jeho předčasné smrti.“

Je to Dietlův nejosobnější seriál

Samotné natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba skláře probíhalo od 3. září 1984 do 30. dubna 1985. „Říká se sice, jak se Jaroslav chodil dívat na plac, ale on byl ve skutečnosti plachý člověk a šel tam jedině tehdy, když ho o to požádal režisér Dudek, když potřeboval něco vysvětlit hercům nebo upravit ve scénáři.

Jinak ale musím říct, že je to Jaroslavův nejosobnější seriál a dá se v něm vystopovat mnoho charakterů, které ho provázely dětstvím a mládím. Jsou tam jeho tety i rodiče a sestry. Jaroslav se tam vypsal ze svého napjatého vztahu s otcem, kterého zklamal, když neprojevoval zájem o jeho povolání zinkografa a namísto toho se začal živit psaním.

Došlo mezi nimi k roztržce a sblížili se, až když otec zjistil, že synova hra je uváděna ve velkém pražském divadle. Tyto nenaplněné představy o profesi svých synů si prožije hlavní hrdina Jakub Cirkl hned dvakrát a jeho skutečným následovníkem se stane až nejmladší syn Vojtěch…“

(kov)

 

 

 

reklama