FTV Prima mění organizační strukturu

Marek Singer Foto: Marek SingerFoto: All

S účinností od pondělí 17. března přebírá funkci generálního ředitele FTV Prima Marek Singer.

FTV Prima mění organizační strukturu.

Ruší se pozice výkonného ředitele a nově se zřizuje pozice výrobního ředitele.

Funkci generálního ředitele po dohodě opouští Martin Konrád.

Generálním ředitelem se stává Marek Singer, který nadále bude pokračovat ve funkci výkonného viceprezidenta MTG pro střední a východní Evropu. Funkci výrobního ředitele bude zastávat dlouholetý televizní profesionál Radko Janoušek.

Kompetence výkonného ředitele Pavla Kejly se rozdělí mezi generálního a výrobního ředitele.

 

reklama