Mise Národního muzea: Archeologická expedice do Wad Ben Naga

Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 1 Foto: Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 1Foto: archiv iprima.cz

Archeologická expedice do Wad Ben Naga je vědecká mise Národního muzea působící v Súdánské republice od roku 2009. Od roku 2011 její činnost každoročně podporuje společnost Bohemia Energy entity, s.r.o.

Lokalita Wad Ben Naga se nachází přibližně 130 km severovýchodním směrem od súdánského hlavního města Chartúmu na východním břehu Nilu. Ve starověku, v době tzv. Merojského království (asi 300 př. n. l. – 350 n. l.) se zde nacházelo jedno z královských měst. Kultura Merojského království vycházela z místních súdánských tradic, které však silně ovlivnily kultury faraonského Egypta a antického světa.

Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 31 Foto: Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 31Foto: archiv iprima.cz

Počátky starověkého města ve Wad Ben Naga snad sahají do období okolo roku 300 př. n. l., kdy je měl navštívit řecký cestovatel Bión ze Soloi. O sto let později je město zmíněno v nápisech merojského panovníka Arnechamaniho. Spolehlivě archeologicky je však doloženo teprve z 2., respektive 1. století př. n. l. Svého největšího rozkvětu město zažilo během století okolo přelomu letopočtů. Písemnými prameny jsou z této doby ve Wad Ben Naga doloženi tři merojští vládcové – královna Amanišacheto, král Natakamani a královna Amanitore.

Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 34 Foto: Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 34Foto: archiv iprima.cz

Královna Amanišacheto (1. stol. př. n. l.) nechala ve východní části města vystavit honosný dvoupatrový palác a dva menší zasvěcené místnímu lvímu bohu a původně egyptskému bohu Amonovi. Král Natakamani a královna Amanitore (1. stol. n. l.) nechali potom vystavit další nejméně dva chrámy v západní části města. Jednalo se o další chrám zasvěcený bohu Amonovi a chrám, který se v odborné literatuře objevuje pod názvem Týfónium a který byl zasvěcený Amonově manželce Mut.

Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 33 Foto: Mise Národního muzea: expedice Súdán - Obrázek 33Foto: archiv iprima.cz

Právě výzkum Týfónia je posledních šest let předmětem archeologických výzkumů na lokalitě a zdrojem zásadních objevů, které přepisují starověké dějiny Súdánu. Z nejvýznamnějších jmenujme například sousoší boha Amona a Mut, torso sochy boha Apedemaka nebo tři římské mince.

Podívejte se na autentického záběry ze Súdánu:

 

 

 


reklama