Člověk v tísni

Člověk v tísni logo Foto: Člověk v tísni logoFoto: All

Hrdě podporujeme obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Jedním z jejích z projektů je již 6. ročník sbírky „Postavme školu v Africe“.

Člověk v tísni

Realizované projekty

 

Postavené školy

Díky vám jsme v Etiopii postavili už 9 škol pro téměř 2000 dětí. Lokality, kde jsme se rozhodli školy postavit vybíráme na základě mnohých kritérií, jako například množství škol v oblasti,spolupráce komunity, vstřícnost místních úřadů a rychlost přidělení pozemku pro stavbu a množství vybraných peněz.

 

Postavme školu v Africe

Veřejná sbírka pořádaná společností Člověk v tísni a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, zaměřená na stavbu škol a podporu vzdělávání v Etiopii.

 

Nejchudší země světa se často ocitají v začarovaném kruhu, nemohou si dovolit dávat dostatek peněz na vzdělání, a přitom, aby se mohly vymanit z chudoby, potřebují gramotné obyvatelstvo a vzdělané a schopné lidi, kteří zemi vyvedou ze závislosti na zahraniční pomoci a postaví ji na vlastní nohy.

 

Etiopie je jednou z nejzaostalejších (8. podle statistik OSN) a nejvíce zalidněných zemí na světě, a zároveň je zemí s obrovskou mírou negramotnosti. Podle údajů Světové banky z roku 2001 dosahuje negramotnost v této zemi 60%, zatímco průměr v zemích Subsaharské Afriky je 38%. Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však pro děti bývá nesplnitelný sen. Proto jsme se, společnost Člověk v tísni a Junák – svaz skautů a skautek ČR, rozhodli alespoň některým z nich pomoci. Gramotnou a vzdělanou populaci považujeme za východisko ze začarovaného kruhu chudoby, ve kterém se Etiopie nachází.

 

Člověk v tísni má v Etiopii stálou misi, vybudované zázemí, několik lokálních expertů (včetně stavebních inženýrů), platnou registraci a další nutné předpoklady k realizaci projektů výstavby základní školy (škol). A právě proto, že již existuje funkční zázemí má sbírka Postavme školu v Africe zcela minimální režijní výdaje.

 

Člověk v tísniPřidejte se k nám a postavte s námi školu v Africe.

 

Pošlete textovou zprávu ve znění „DMS AFRIKA“  na telefonní číslo 87777.

Cena DMS je 30,- Kč, na konto projektu Postavme školu v Africe bude připsáno 27 Kč.

Číslo účtu: 222 444 555/0300

 

Ostatní video materiály k projektu zde

 

 

Africká mše:
4. října 2009 od 18.00 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci
10. října 2009 od 18:00 hodin v Betlémské kapli v Praze

Chcete se o africké mši dozvědět víc? Podívejte se na na http://www.africkamse.cz/

 

benefice

 

 

 

reklama