Trojská Helena (1/2)

Trojská Helena (1/2) Foto:

Spartský král Agamemnón hodlá dobýt Troju, nejbohatší město světa. Jeho krásná dcera Helena čeká na vyvoleného Parida, jehož však od narození provází krutá věštba. Americký dobrodružný film (2003). Hrají S. Guilloryová, M. Marsden, R. Sewell a další. Režie J. K. Harrison (85 min)

Stará řecká pověst o krásné Heleně, manželce spartského krále Meneláa, kterou unesl Paris do Troji, a tím zapříčinil dlouholetou válku…

 

Když se trojskému králi Priamovi narodil chlapec, kterému dali jméno Alexandr, jeho malá sestra Kassandra, jež mívala vidění, přiběhla a volala, aby ho zabili: pokud nezemře, skončí prý Trója v plamenech. Král s těžkým srdcem nakázal chlapce odnést na útes a shodit do moře. Sluha ale novorozeně jen nechal ležet na vrcholu kopce, kde se ho ujal pastevec. Dal mu jméno Paris…

 

Když Paris dospěl, spatřil ve spánku v jeskyni bohyni Afrodité, která mu ukázala tvář dívky, jež se stane jeho osudem. Byla to Helena, dcera spartského krále, která v témže okamžiku spatřila Paridovu tvář ve vodě. Přes veškeré překážky a peripetie se nakonec oba mladí lidé ve Spartě setkají. Stačí jediný pohled – a okamžitě se do sebe zamilují…

 

Když se trojskému králi Priamovi narodil chlapec, kterému dali jméno Alexandr, jeho malá sestra Kassandra, která mívala vidění, přiběhla a volala, aby ho zabili. Pokud nezemře, skončí Troja v plamenech. Král s těžkým srdcem nakázal chlapce odnést na útes a shodit do moře. Sluha ale novorozeně jen nechal ležet na vrcholu kopce, kde se ho ujal pastevec. Dal mu jméno Paris. Když Paris dospěl, spatřil ve spánku v jeskyni bohyni Afrodité, která mu ukázala tvář dívky, která se stane jeho osudem. Byla to Helena, dcera spartského krále, která v témže okamžiku spatřila Paridovu tvář ve vodě...

 

Ve Spartě se koná svatba Heleniny sestry Klytaimnéstry s králem Agamemnónem, jehož doprovází bratr Meneláos. Helena bezstarostně dovádí s bratrem, když vtom ji unese athénský král Théseus. Vezme mladou dívku k sobě, protože ji ale považuje stále ještě za dítě, ani se jí nedotkne, přestože Helena je velmi krásná a všichni muži na ní mohou oči nechat. Prozradí dívce tajemství jejího původu: jejím skutečným otcem je bůh Zeus, který znásilnil její matku a ta si posléze vzala život. Helenu děsí, že s jejím zrozením byla spojena matčina smrt…

 

Paridův otec, pastevec, přijde o býka, kterého mu ukradnou Trojané. Parida, který se chce otce zastat, přitom ošklivě zbijí. Když se odvážný mladík uzdraví, rozhodne se jít pro otcova býka osobně do Troje. Přihlásí se jako zápasník, a přestože ho otec zapřísahá, aby nebojoval, poráží postupně několik silných mužů a nakonec bojuje i se samotným trojským princem Hektorem. Pozná ho ale sestra Kassandra, která Hektora zapřísahá, aby ho zabil a zachránil tak Troju. Když se to nepodaří a Paris opět zvítězí, král svého dlouho ztraceného syna konečně přijme a předvede shromážděnému lidu...

 

Helena mezitím žije u Thésea, který se jí líbí natolik, že by mu chtěla dát svou lásku. Théseus ale odolává a dívce slibuje, že pravý muž, jehož bude milovat, teprve přijde. Helenin bratr, který se se sestřiným únosem nikdy nesmířil, vtrhne do města s několika přáteli, aby sestru osvobodil. Nakonec se utká v urputném boji se samotným Théseem a oba muži jsou zabiti. Otec nemůže Heleně tuto pohanu zapomenout a svou dceru proklíná. Nabízí ji jako manželku přítomným egejským králům, kteří se nakonec rozhodnou o ni losovat. Agamemnón taktéž navrhne, aby přísahali, že tomu, komu ji los určí, vždy přijdou na pomoc, pokud bude třeba Helenu hájit či vybojovat. Los padne na Agamemnónova bratra Meneláa, který se s krásnou dívkou zasnoubí. Není jediný, kdo je zcela oslněn její krásou, i ostatní přítomní by si přáli, aby los padl na ně…

 

Paris se mezitím na otcův pokyn odebere do Sparty, kde se Helena musí ukazovat králům a velmožům zcela nahá. Stačí jediný pohled a oba mladí lidé se navzájem poznají a okamžitě se do sebe zamilují. Helena však ví, že Meneláos má v úmyslu vyzvědět na Paridovi všechny dostupné podrobnosti o Troji, na kterou hodlá zaútočit, a potom ho zabít. To nemůže Helena připustit: v noci jde za Paridem a přemluví ho, aby urychleně odjel. Paris nastupuje s těžkým srdcem na loď a nechává na břehu svou lásku. Na poslední chvíli ale Helena skočí do vody a doplave k lodi. Konečně jsou spolu, na moři je ale zastihne zlá bouře…

MASH Foto:
08:40 09:10
94%
DNES V TVMordparta Foto:
20.15
DNES V TVOčima Josefa Klímy Foto:
21.30
Poručík Backstrom Foto:
08:45 09:40
42%
DNES V TVDen poté Foto:
20.00
DNES V TVŽiví mrtví Foto:
22.45
Stanice právě nevysílá
DNES V TVBlbec k večeři Foto:
20.15
DNES V TVV mysli vraha Foto:
22.05
Přístav Foto:
08:45 10:10
29%
DNES V TVDávné tajemství Foto:
20.15
DNES V TVCizinka Foto:
22.10

reklama