Připomeňte si hosty Jana Krause a pusťte si rozhovory ze zákulisí

Dnešní hosté (zleva): profesor Josef Koutecký, poslankyně Jaroslava Jermanová a astrální cestovatelka Mirka Morrigen Menclová Foto: Dnešní hosté (zleva): profesor Josef Koutecký, poslankyně Jaroslava Jermanová a astrální cestovatelka Mirka Morrigen MenclováFoto: All

Respektovaný zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký představil iprima.cz cenný symbol života z druhé poloviny 19. století i vodníčka Buližníčka. Od reality jsme se pak společně s kartářkou přesunuli k astrálnímu cestování. Více v našich hovorech s hosty, kteří byli v pátek u Jana Krause.

"Muži jsou biologicky méněcenní – přijměme to. A ženy – pracujte s tím!“ řekl pan profesor Janu Krausovi.

Josef Koutecký je nejen jedinečný lékař, ale i charismatický, zábavný a kulturní člověk, který rád a výborně zpívá, hraje na piano, výtečně ovládá český jazyk...

Tento muž je pravou a oslavovanou osobností, přesto se o něm v rubrikách zaměřených na celebrity nepíše.

 

Podívejte se na první video:

 

Když profesor Koutecký v roce 1964 s dětskou onkologií začínal, umíralo u nás na nádorová onemocnění takřka sto procent dětí. Dnes se díky tomuto muži smutné číslo snížilo na 17 %.

Malí pacienti byli v začátcích léčeni výhradně chirurgicky. Josef Koutecký vypracoval celou řadu nových léčebných postupů, které nemoc léčily komplexně. Z původní kliniky dětské chirurgie vybudoval světoznámou kliniku dětské onkologie a v roce 1983 se stal jejím přednostou. Čtyři roky nato byl prezidentem republiky jmenován prvním československým profesorem onkologie. 

Jak o něm napsaly Literární noviny před pěti lety, je to „vynikající vědec, ale také člověk známý svými humanistickými idejemi, které v životě uplatňuje svou lidskostí, mravností a službou všemu dobrému a krásnému“.

Poslechněte si také: Vodníček Buližníček a celebrity podle pana profesora Kouteckého:


Jeho zásluhy o rozvoj onkologické medicíny byly oceněny Medailí Jana Evangelisty Purkyně, Zlatou medailí 2. Lékařské fakulty UK i zlatou medailí Univerzity Karlovy. Akademie věd ČR mu udělila medaili za zásluhy o vědu a lidstvo „De scientia et humanitate optime meritis". Po roce 1989 jako první lékař vůbec obdržel státní vyznamenání Za zásluhy, které mu předal prezident republiky v roce 1996. Josef Koutecký stál také u založení Učené společnosti České republiky a čtyři roky jí i předsedal. Druhou lékařskou fakultu UK vedl jako děkan 13 let, tři roky byl prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější styky. Své bohaté zkušenosti dodnes předává dál jak současným kolegům, tak studentům.

V našem krátkém rozhovoru nezapomněl Josef Koutecký zmínit, že za mnoho v životě, tedy i za své úspěchy, vděčí hlavně své milované rodině.

Nenechte si pana profesora ujít dnes večer u Jana Krause. O jeho pestrém životě a mnoha zálibách se dozvíte mnohem více.

Výhoda astrálního turismu? Nemusíte balit kufry!

Řečeno jazykem druidů, Mirka Morrigen Menclová vyzařuje pozitivní energii. Příjemná a vtipná kartářka či druidská velekněžka nám krátce před začátkem natáčení stihla nastínit svoji profesi a vlastně nás i inspirovala. Pro hospodyňky přidala zaručený návod, jak správně a efektivně uklízet. Je to jednoduché – prostě jako když se čistí naše Země.

Nevíte například, kam vycestovat na dovolenou? Nechte se „vyvézt“ do minulých životů. Tak nějak by mohla vypadat reklama na jednu z aktivit paní Morrigen. Poslechněte si na videu více.

 

Autor: Zuzana Schneidewind
Kamera: Jan Kundera

reklama