NÁPOVĚDA Mareš a Hospodin vědí. Co vy a soutěžící 2. dílu QI?

Na apokalypsu se moderátor vybavil motýlkem Foto: Na apokalypsu se moderátor vybavil motýlkemFoto: All

Další díl QI je věnován apokalypse. Padne i otázka na počty a druhy zvířat, které měl Noe na radu Hospodina vzít na slavnou archu. Věděli byste například, která zvířata jsou podle biblického příběhu čistá a která nečistá? Čert aby se v tom vyznal.

Buďte připraveni. Než si pustíte večer ve 21.45 2. díl zábavné show Leoše Mareše QI, nahlédněte do iprima „Nedělní školy“.

Tak tedy, v knize Genesis říká Hospodin Noemu toto. "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi, neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil."

Kolik že tedy nechal Noe nastoupit třeba ovcí nebo koček? Že stále nevíte přesně?:-) Vše o pořadu QI najdete na www.iprima.cz/qi

Další vodítko hledejte v Toře a vlastně tak trochu i v jídle

Tady Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Ve zkratce jim kázal toto: „Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí...“

Apokalyptický kvíz si udělejte TADY

Shrňme tedy, že mezi zvířata NEČISTÁ patří velbloud, daman, zajíc, vepř; dále vše, co žije v moři, potocích a řekách a je bez šupin (chobotnice, kraby, krevety, úhoři, hadi, štíři…); dále orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů, havranů, sokolů a volavek, pštros, sova, racek, kulich, kormorán, výr, sova pálená, pelikán, mrchožrout, čáp, dudek, netopýr; dále létající čtyřnohý hmyz; dále zvířata s rozdělenými (ne úplně rozpolcenými) kopyty; dále čtyřnozí živočichové, co chodí po tlapách: lvi, medvědi, kočky, psi; dále krysy, myši, ještěrky, gekoni, scinkové, chameleón.

Jako ČISTÁ zvířata jsou označena ta, která mají rozdělená kopyta a přežvýká (kromě výše uvedených jako nečistých) – gazela, jelen, antilopa či různé druhy kobylek.

A víte, proč Noe bral na archu od čistých zvířat hned sedm párů? Myslíte, že jich chtěl zachránit více? Kdepak. Bylo to proto, aby je během záchranné plavby mohl obětovat.

Podívejte se s cestovatelem do míst, kde měla mít cíl Noemova archa ZDE

 

Leošova panelová archa

Zbigniew Czendlik, Patrik Hezucký, Adéla Banášová a Matěj Rupert usedli u Leoše Mareše ve dvojce QIZbigniew Czendlik, Patrik Hezucký, Adéla Banášová a Matěj Rupert usedli u Leoše Mareše ve dvojce QI

reklama