Úspěšný týden Televize Prima i Prima COOL

Prima logo fialové Foto: Prima logo fialovéFoto: Prima

Minulý týden navázal na současné úspěšné období Televize Prima. A úspěch zaznamenal i televizní kanál Prima COOL.

Televize Prima minulý týden dosáhla v mladších cílových skupinách svého nejlepšího podílu na trhu v roce 2011. V cílové skupině Dospělí 15–54 to byla hodnota 16,24 % a v cílové Dospělí 15–40 16,16 %. To dokazuje, že program Televize Prima je ve stále větší míře atraktivní pro diváky v produktivních cílových skupinách. Televize Prima je nyní vůbec jediný velký televizní kanál, který meziročně vykazuje v tomto týdnu nárůst, a to ve všech třech sledovaných cílových skupinách.

 

 

Dařilo se také televizi Prima COOL, která dosáhla ve všech třech sledovaných cílových skupinách rekordu v podílu na trhu od počátku svého vysílání vůbec. V cílové skupině Dospělí 15+ 3,70 %, v cílové skupině Dospělí 15–54 5,70 % a v cílové skupině Dospělí 15–40, 7,49 %. Ve své hlavní cílové skupině Dospělí 15–40 se tak již opět, jako dosud každý týden v tomto roce, stala z pohledu podílu na trhu 4. nejsilnějším kanálem na trhu.

 

V Praze dne 14. 2. 2011

Jana Mrákotová

tisková mluvčí Televize Prima

e-mail: jana.mrakotova@iprima.cz

reklama