ZVLÁŠTNÍ HERNÍ ŘÁD pro výzkum v rámci Prima Panelu Respondentů Soutěž s dotazníkem „Blesková soutěž – COOL DAY“

ZVLÁŠTNÍ HERNÍ ŘÁD

pro výzkum v rámci Prima Panelu Respondentů

Soutěž s dotazníkem „Blesková soutěž – COOL DAY“

Tento zvláštní herní řád (dále jen „Zvláštní herní řád“) upravuje pravidla Soutěže s dotazníkem „Prima panel“ (dále jen „Soutěž“) organizované společností FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“).

 

Název Soutěže

Blesková soutěž – COOL DAY

Doba konání Soutěže

28.3.-29.3.2014

Strukturování Soutěže

Dotazníky je možné vyplňovat od odeslání do soboty 29.3. do 20:00

Účasti v Soutěži – jak se zúčastnit

V dotazníku* zaškrtnutím odpovědi „Ano“ na otázku č. 1 „Chci soutěžit o vstupenky na COOL DAY.“a současně uvedením celého jména.

Formulář musí být odeslán době trvání Soutěže.

Kdo se stane Výhercem

Výhercem se stane10 soutěžících, kteří budou nejpřesněji odpovídat na soutěžní otázku. Odeslané tipy jsou vyhodnocovány pomocí nástroje pro dotazníková šetření http://www.surveymonkey.net/ a na základě dat denní sledovanosti ATO-Mediaresearch.

Výhra

10 vstupů pro dvě osoby na COOL DAY 1.4. od 16:00

Lhůta pro vyhlášení Výherců

31.3.2014

Způsob vyhlášení Výherců

Odeslání informačního mailu všem evidovaným soutěžícím

 

Soutěž se řídí tímto Zvláštním herním řádem a Rámcovým herním řádem zveřejněným na http://www.iprima.cz/zvlastni-herni-rad-pro-vyzkum-v-ramci-prima-panelu-respondentu-soutez-s-dotaznikem-bleskova-soutez upravující společná pravidla pro Soutěže Pořadatele pořádané v rámci Prima Panelu Respondentů, přičemž v případě rozporu má tento Zvláštní herní řád před Rámcovým herním řádem přednost.

 

*Dotazník je k dispozici pro vyplnění na tomto odkazu: https://www.surveymonkey.com/s/COOL-DAY

 

V Praze dne 28.3.2014


reklama