ZVLÁŠTNÍ HERNÍ ŘÁD pro výzkum v rámci Prima Panelu Respondentů Soutěž s názvem

ZVLÁŠTNÍ HERNÍ ŘÁD

pro výzkum v rámci Prima Panelu Respondentů

Soutěž s dotazníkem „Prima panel“

 

 

Tento zvláštní herní řád (dále jen „Zvláštní herní řád“) upravuje pravidla Soutěže s dotazníkem „Prima panel“ (dále jen „Soutěž“) organizované společností FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“).

 

 

Název Soutěže

Prima panel

Doba konání Soutěže

12.3.-16.3.2014

Strukturování Soutěže

Dotazníky je možné vyplňovat od odeslání do neděle 16.3. do 18:00

Účasti v Soutěži – jak se zúčastnit

V dotazníku* zaškrtnutím odpovědi „Ano“ na otázku č. 15 „Chcete se zúčastnit soutěže o drobné ceny z rodiny TV kanálů FTV Prima?“ a současně vyplněním kontaktních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mail ve formuláři.

Formulář musí být odeslán době trvání Soutěže.

Kdo se stane Výhercem

Výhercem se stane každý 50. Soutěžící, který pomocí tlačítka Hotovo, odešle vyplněný dotazník. Počet Výherců je limitován do vyčerpání zásob. Pořadí odeslaných dotazníků je vyhodnocováno pomocí nástroje pro dotazníková šetření http://www.surveymonkey.net/

Výhra

Drobné ceny z řady propagačních předmětů FTV Prima

Lhůta pro vyhlášení Výherců

31.4.2014

Způsob vyhlášení Výherců

Odeslání informačního mailu všem evidovaným soutěžícím

 

Soutěž se řídí tímto Zvláštním herním řádem ( http://www.iprima.cz/zvlastni-herni-rad-pro-vyzkum-v-ramci-prima-panelu-respondentu-soutez-s-nazvem ) a Rámcovým herním řádem zveřejněným na http://www.iprima.cz/ramcovy-herni-rad-pro-vyzkum-v-ramci-prima-panelu-respondentu, upravující společná pravidla pro Soutěže Pořadatele pořádané v rámci Prima Panelu Respondentů, přičemž v případě rozporu má tento Zvláštní herní řád před Rámcovým herním řádem přednost.

 

*Dotazníky jsou k dispozici pro vyplnění na těchto odkazech: https://www.surveymonkey.com/s/Prima-panel; https://www.surveymonkey.com/s/Prima-COOL; https://www.surveymonkey.com/s/Prima-love; https://www.surveymonkey.com/s/Prima-ZOOM;

 

 

V Praze dne 11.3.2014

 

reklama