Cookies - Platné do 31.8.2020

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ze serveru poslány do prohlížeče uživatele a uloženy v počítači uživatele, takže webová stránka je schopna počítač uživatele rozpoznat.

Rozcestník

 

FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167. Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „FTV“ nebo „my“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):

 

a) https://iprima.cz a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou iprima.cz (https://www.iprima.cz/filmy, https://prima.iprima.cz/prostreno, https://zoom.iprima.cz/,aj.);

b) další internetové stránky provozované FTV.

 

Tímto Vás ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, informujeme o rozsahu a způsobu využívání souborů cookies na všech našich internetových stránkách.

 

Co jsou to cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vaše zařízení. Cookies umožňují uložit Vaše preference a nastavení, personalizovat obsah a reklamu, poskytovat funkce sociálních sítí a analyzovat návštěvnost těchto stránek a sledovanost jejich obsahu.

 

Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

 

Druhy cookies?

 

Neexistuje žádná oficiální kategorizace cookies, abychom Vám umožnili lépe pochopit, jaké cookies mohou být v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek uloženy do Vašeho zařízení, uvádíme níže členění cookies z pohledu doby uchování ve Vašem zařízení, z pohledu účelu (funkce) cookies a také z pohledu správce cookies:

 

 1. z pohledu účelu (funkce):
  1. technické – slouží k zajištění správného fungování webové stránky iprima.cz a zajištění komfortního užívání; bližší popis naleznete níže v tomto dokumentu;
  2. preferenční – pro účely doporučování obsahu FTV Prima umístěného na webových stránkách iprima.cz (videa a do budoucna recepty); bližší popis naleznete níže v tomto dokumentu;
  3. analytické – slouží k analýzám pro statistické účely a pro lepší pochopení chování návštěvníků webových stránek iprima.cz; bližší popis naleznete níže v tomto dokumentu;
  4. marketingové – slouží k zobrazení online reklamy; bližší popis naleznete níže v tomto dokumentu;
  5. Neklasifikovatelné – jedná se o cookies, které vytvářejí systémy třetích stran a které nedokážeme dopředu předvídat a tedy ani zařadit;
 2. z pohledu doby uchování daného cookies v zařízení uživatele:
  1. krátkodobé (tzv. session cookies): zůstávají v zařízení uživatele uloženy pouze do zavření prohlížeče;
  2. dlouhodobé (tzv. persistent cookies): zůstávají uloženy v zařízení uživatele i po zavření prohlížeče;
 3. z pohledu správce cookies
  1. cookies FTV  – jedná se o cookies, jejichž správcem je společnost FTV a tyto dále zpracovává (a to buď přímo, nebo prostřednictvím smluvních partnerů, s nimiž společnost FTV uzavřela smlouvu o zpracování), z pohledu účelu (funkce) cookies se jedná o technické cookies, preferenční cookies a některé analytické cookies;
  2. cookies třetích stran  - jedná se o cookies, které do Vašeho zařízení prostřednictvím webových stránek iprima.cz ukládají třetí strany, kterým FTV ukládání jejich cookies umožnila. FTV dané cookies do zařízení uživatelů neukládá, neurčuje, jaké cookies a v jaké rozsahu budou do zařízení uživatelů uloženy, dané cookies zásadně ani sama nezpracovává a ani k nim nemá přístup. Zpracování se řídí zásadami jednotlivých třetích stran, které jsou uvedeny níže. Z pohledu funkčnosti se pak jedná o některé analytické, marketingové a neklasifikovatelné (ostatní) cookies.

 

Technické cookies (iprima.cz)

 

Tyto cookies jsme vytvořili my a v některých případech je ukládáme do svých systémů. V případě recproAB (informace kterou verzi stránky v rámci AB testu návštěvník viděl) a prima_uuid (náhodně vygenerovaný identifikátor přihlášeného uživatele) ukládáme tuto informaci do Google Analytics. Také k ní mají přístup externí poskytovatelé IT služeb, kteří spravují naše servery a vyvíjejí některé součásti naší IT infrastruktury (např. přehrávač videí).

 

Název cookie Popis cookie Platnost cookies Jen pro registrované uživatele Zpracovávame
has_js Informuje, zda je povolen javascript Session* Ne Ne
prima_current_user Obsahuje session informace přihlášeného uživatele 5 hodin Ano Ano
prima_has_device Pomocné cookies 7 dní Ne Ne
prima_has_user Pomocné cookies 7 dní Ano Ne
SSESS***** identifikace session uživatele 3 týdny Ano Ano
prima_uuid Unikátní ID přihlášeného uživatele Session* Ano Ano
Recproab Cookie obsahuje variantu testu pro A/B testování 30 dní Ne Ano
has_play_access_token Zda má uživatel token pro placené video Session* Ne Ne
play_access_token_[id] Access token pro placené video Session* Ne Ne
from_mobile_app Identifikace, že uživatel přichází z mobilní aplikace Session* Ne Ne
PHPSESSION Session přihlášeného uživatele Session* Ano Ano

* Session = dokud návštěvník neukončí (nezavře) prohlížeč

 

Preferenční cookies (iprima.cz)

 

Toto cookie (prima_device_id) jsme vytvořili my a spolu s údaji o přehraných videích a/nebo přečtených receptech toto ID předáváme společnosti Recombee, která nám poskytuje službu doporučování dalších videí/receptů pro konkrétní zařízení. Jak je z názvu patrné, nejedná se o identifikaci uživatele, ale zařízení, tedy při sledování na mobilu a na webu máme dvě různá ID a dvě různé sady doporučení, i když se jedná o stejného uživatele. Zásady ochrany zpracování osobních údajů společnosti Recombee s.r.o. naleznete zde.

 

Dále tuto informaci ukládáme do Google Analytics. Také k ní mají přístup externí dodavatelé IT služeb, kteří spravují naše servery a vyvíjejí některé součásti naší IT infrastruktury (např. přehrávač videí).

 

Název cookie Popis cookie Platnost cookies Jen pro registrované uživatele Zpracovávame
prima_device_id Unikátní device ID, které slouží k personalizaci obsahu 12 měsíců od poslední návštěvy webových stránek Ne Ano

 

Analytické cookies

 

Analytické cookies slouží k analýzám pro statistické účely a pro lepší pochopení chování návštěvníků webových stránek iprima.cz. Tyto cookies jsou tak využívány například pro analýzy počtu unikátních návštěvníků webu z různých zařízení, k tvorbě heatmap a vizualizaci uživatelských cest, jako nástroj zpětné vazby, peoplemetrové měření apod.

 

Analytické cookies FTV - Část těchto analytických cookies spravuje FTV a k jejich zpracování využívá nástroje třetích stran jako zpracovatelů, a to konkrétně:

Google Analytics 360 nám pomáhají porozumět chování návštěvníků našich stránek kvantitativním způsobem. 

 

Hotjar je nástroj pro kvalitativní analýzu chování návštěvníků webových stránek a také na sběr zpětné vazby, hlášení chyb apod. 

 

Analytické cookies třetích stran - jedná se o cookies, které do zařízení uživatelů prostřednictvím webových stránek iprima.cz ukládají třetí strany, kterým FTV ukládání svých cookies umožnila. Naše servery nedokáží údaje těchto cookies číst ani zapisovat. Jejich zpracování se řídí zásadami ochrany osobních údajů jednotlivých třetích stran. Odkazy na ně naleznete v sekci „Cookies třetích stran“.

Gemius je realizátorem oficiálního měření Netmonitor pod záštitou Sdružení pro internetový rozvoj, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. 

 

Měření Nielsen Admosphere rozšiřuje peoplemetrový projekt Asociace televizních organizací o měření konzumace obsahu šířeného pomocí internetu na digitální zařízení. Technologie také měří konzumaci tzv. statického obsahu.

 

Název cookie Systém Poskytovatel Účel Doba uložení
_ga, _gat, _gid, _dc_gtm_UA-#._ga_YZP1HE6HXW Google Analytics Google inc. Analýza návštěvnosti stránek Až 2 roky
Gdyn, gstorage, Gtest Gemius Netmonitor Gemius Analýza návštěvnosti stránek Až 4,5 roku
_hjid, _hjid, _hjTLDTest Hotjar Hotjar Ltd. Analýza návštěvnosti stránek Session
IMRID, SSCVER, OPT_OUT Nielsen Admosphere Nielsen Admosphere Měření sledovanosti videa v rámci projektu TV metrů 13 měsíců

 

Marketingové cookies třetích stran

 

Reklama je na webových stránkách umisťována prostřednictvím reklamních systému. FTV dala reklamní plochy na jejích webových stránkách do užívání společnosti MEDIA CLUB, s.r.o., tato společnost pak využívá reklamní systém SAS, jehož prostřednictvím doručuje reklamy z reklamních systémů třetích stran, například CPeX, Google, Sklik (Seznam) a dalších. Tyto inzertní systémy vytvářejí cookies, které jim např. umožňují sledovat kolik lidí vidělo konkrétní reklamu, nebo zabránit tomu, aby se reklama zobrazila stejnému člověku opakovaně. Naše servery nedokáží údaje těchto cookies číst ani zapisovat. Jejich zpracování se řídí zásadami ochrany osobních údajů jednotlivých třetích stran. Jejich seznam a odkazy naleznete v sekci „Cookies třetích stran“.

 

Tyto reklamní systémy třetích stran mohou využívat tzv. behaviorálně cílenou on-line inzerci. Online behaviorální inzerce je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala Vašim zájmům a byla tak pro Vás maximálně relevantní.

 

Webové stránky http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nabízí možnost sdělit některým vybraným společnostem Vaše preference mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy (upozorňujeme, že se nejedná o webovou stránku spravovanou FTV, ale webové stránky spravované neziskovou organizací EDAA, neneseme tedy odpovědnost za jejich obsah nebo správné fungování, rovněž nemůžeme ovlivnit, které společnosti jsou do tohoto systému zapojeny a které nikoliv).

 

Níže naleznete výpis vybraných nejdůležitějších cookies hlavních reklamních systémů třetích stran, které na našich stránkách zobrazujeme.

Název cookie Popis cookie Systém Doména Platnost cookie
mid Identifikátor reklamního SAS Inteligent Advertising iprima.cz 4 roky
cpex Behaviorální cílení Czech Publisher Exchange .cpex,cz 6 měsíců
aam_* Behaviorální cílení Czech Publisher Exchange .cpex,cz 2 měsíce
euconsent Souhlas s použitím cookies Czech Publisher Exchange .cpex,cz 13 měsíců
pubconsent Souhlas s použitím cookies Czech Publisher Exchange .cpex,cz 13 měsíců
uid Identifikátor reklamního Adform .adform.cz 5 dní
sid Identifikátor reklamního Seznam.cz .imedia.cz 1 měsíc
px* Identifikátor reklamního Performax .performax.cz 1 měsíc
ibbid Identifikátor reklamního iBillboard .bbelements.com 1 den
bm2uu Identifikátor reklamního iBillboard .go.eu.bbelements.com 2 měsíce

 

Bližší informace ohledně zásad zpracování těchto souborů cookies naleznete na internetových stránkách jednotlivých partnerů:

 

 

Web beacon

 

Web beacon (česky též „webový maják“) je technologický prvek na stránce (např. malý grafický obrázek), který slouží některým třetím stranám ke správě marketingových cookies a k získání některých dalších informací o návštěvě stránky, jako je například IP adresa, čas, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typ prohlížeče, typ operačního systému a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem.

 

Některé web beacons můžete vyřadit z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených cookies. Web beacon může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace nebude zaznamenána do cookie souboru.

 

Cookies a ochrana osobních údajů

 

Veškeré informace o zásadách zpracování osobních údajů společností FTV, včetně informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů uživatelů internetových stránek dostupném zde.

 

Jak nastavit ukládání (nebo odmítnout) cookies?

 

a) Platformu pro správu souhlasů (consent management platform nebo CMP) poskytovaná sdružením CPEx, které se na Vašem zařízení v podobě pop lišty objeví při Vaší první návštěvě webových stránek některého ze členů nebo partnerů sdružení CPEx. Tato platforma vám dává možnost nastavit Vaše preference včetně detailního výběru povolených reklamních systémů. Své preference nastavené pomocí CMP platformy CPEx muzete zmenit zde:

 

b) Webové stránky http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nabízí možnost sdělit některým vybraným společnostem Vaše preference mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy (upozorňujeme, že se nejedná o webovou stránku spravovanou FTV, ale webové stránky spravované neziskovou organizací EDAA, neneseme tedy odpovědnost za jejich obsah nebo správné fungování, rovněž nemůžeme ovlivnit, které společnosti jsou do tohoto systému zapojeny a které nikoliv).

c) Máte také možnost zakázat  ukládání cookies (odvolat souhlas s jejich ukládáním) přímo v nastavení prohlížeče dle následujících návodů.

 

U prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".

Upozorňujeme, že zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost naší internetové stránky. Vaše preference můžete libovolně měnit. Některé prohlížeče navíc dovolují nastavit své preference ohledně konkrétních internetových stránek. Bližší informace naleznete v příslušném návodu.

Nastavení internetových prohlížečů rovněž umožňuje všechny soubory cookies uložené na Vašem počítači jednoduše smazat.

K poslední aktualizaci tohoto dokumentu došlo 31. 8. 2020.

reklama