Formát Branding

2020-05_Display-Branding
   Rozměr formátu
2 000 x 1 400 pixelů
  Datová velikost
300 kB
  Šířka webu
1080px
  Ochranná část
od 1060 do 1100px
  Hlavní sdělení
vycentrované s rozměry 1366 x 720 px a vyška horní části 200px 
  Formát
JPG

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama