Formát Leaderboard

2020-05_Display-Leaderboard
   Rozměr formátu
960 x 210 pixelů, 745 x 100 pro HbbTV
  Datová velikost
max.50 kB, v HTML5 max.100 kB, pro MW max. 30 kB
  Formát pro HbbTV
pouze JPG. GIF, PNG bez animace
  Formát
JPG, GIF, PNG nebo v HTML5

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama