Čtvrtá kostka

Fiktivní detektivní příběh vám přiblíží osudy reálných historických postav rudolfinské doby, v příběhu se objeví např. Tadeáš Hájek, Jan Jessenius, Johannes Kepler a Tycho Brahe.

Soutěž probíhá od 12. 1. do 19. 1. 2011. Vyhrává 1., 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80. a 90. správná odpověď.

Soutěže se může zúčastnit osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR.