DOTAZNÍK pro pořad „MOJE MÍSTO“

Zasláním vstupního dotazníku udělujete svůj souhlas s tím, aby společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v dotazníku sama nebo prostřednictvím zpracovatele či jiné osoby, a to pro účely výběru ÚČINKUJÍCÍHO v pořadu TV Prima s názvem MOJE MÍSTO, a to ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje nejsou nijak archivovány ani uchovávány po delší dobu, než je nezbytné pro daný účel. Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů za uvedeným účelem nesouhlasíte, dotazník nevyplňujte. Dotazník vyplňte pečlivě a pravdivě. Údaje, které uvedete, mohou mít rozhodující vliv na to, budete-li do pořadu vybráni.