reklama

Pro sledování filmu je třeba, abyste se přihlásili ke svému iPrima účtu
Tyranosaurus: Zhouba Aztéků

Tyranosaurus: Zhouba Aztéků

14.02.2020 – V roce 1521 dobyl Cortes Mexiko a porazil starobylou aztéckou říši. Ještě dříve ale uspořádal do těchto míst první výpravu, která měla za úkol především najít zlato a drahé kameny. Právě toto má na mysli většina ze sedmi mužů... Více
14.02.2020 – V roce 1521 dobyl Cortes Mexiko a porazil starobylou aztéckou říši. Ještě dříve ale uspořádal do těchto míst první výpravu, která měla za úkol především najít zlato a drahé kameny. Právě toto má na mysli většina ze sedmi mužů tvořících skupinu, jíž Cortes velí. S domorodci se nehodlají příliš bavit. Jiného názoru je ale Rios, který dává přednost vyjednávání a vše řešit po dobrém. V údolí, kam skupinka směřuje, řádí pár obrovských Tyrannosaurů. Krvelačný šaman Xocozin proto každý měsíc obětuje živého člověka, aby si „hromového ještěra“ udobřil. Dělá to ale spíš proto, že je povahou násilník a jen čeká, až si vezme dceru náčelníka Matlatla Ayacoatl a sám se zmocní vlády nad kmenem. Když jednou dívka, která se sňatku vzpouzí, uprchne do lesa se služebnou, ještěr je dostihne, služebnou zabije a Ayacoatl zachrání Rios. Když jsou později Cortes a jeho muži do jednoho zajati – pokusili se na indiány neúspěšně zaútočit – jen fakt, že náčelník, který myslí, že jeho dcera zemřela, ji spatří židou, jim prozatím zachrání život. Cortes nabízí, že jeho muži zbaví domorodce hrozby Tyrannosaura, Xocozin je ale chce všechny příšeře obětovat. Ani v Cortesově skupině ale nevládne shoda: někteří z mužů, včetně kněze Gria, který tu žije už řadu let a touží se vrátit do Španělska, chtějí v noci uprchnout a nedostát slibu, který dal Cortes náčelníkovi. Rios se ale neohroženě pouští do boje s příšerou a podaří se mu ji nalákat do pasti, kde se samec nabodne na kůly a zahyne. Zbývá ale ještě jeho rozzuřená družka ... V boji s ní přijdou Cortesovi muži o Juareze a mezi Cortesem a Riosem vypukne ostrá hádka. Mezitím šaman Xocozin, který zjistil, že jeho nevěsta se zamilovala do Riose, nabízí svou pomoc při hledání samice, od začátku je ale rozhodnut Riose zabít. Dá mu vypít otrávený nápoj, kněz na to ale přijde a spolu s Ayacoatl se vydávají Riosovi pomoci. Cortes se třemi muži na nic nečeká, v noci pobere tolik zlata, co může a skupinka se vypraví na cestu k pobřeží, kde kotví loď. Cestou ale bestie zraní Mendozu a Duran se nabídne, že u něj zůstane, než si odpočine. Má ale v úmyslu ho ponechat jeho osudu, což také udělá. Pak tvrdí, že Mendozovi už nebylo pomoci. Mezitím jsou po cestě zabiti i další dva muži a Cortes zůstává s Duranem sám. Protože ví, že Duran lhal a Mendozu opustil, úmyslně ho zraní, aby se bestie, která je pronásleduje, nasytila jeho krve ... Ayacoatl žádá kněze Gria, aby ji oddal s Riosem a ten svoluje. Xocozin jde náčelníkovi oznámit, že přemohl bestii, Matlatl mu ale nevěří. Zuřivý šaman ho smrtelně zraní a náčelník umírá chvíli po tom, co k obětnímu chrámu dorazí jeho dcera, Rios a kněz. Rios chystá past na příšeru, kterou chce zabít s pomocí střelného prachu. Napřed se ale ještě utká s Xocozinem, kterého porazí a jeho srdce nabídne Ayacoatl netvorovi, který je brzy také přemožen. Cortes s knězem se vracejí do Španělska, Rios zůstává v údolí s milovanou Ayacoatl ... Méně

reklama