Leaderboard - 970 x 210px

Reklamní formát s vysokou visibilitou na všech webech FTV Prima
Leaderboard 970x210
Leaderboard 970x210


Maximální rozměr kreativy 970 x 210 px, 745 x 100 px pro HbbTV

Maximální datová velikost 100 kB

Formát  JPG, GIF, PNG, HTML5 nebo zobrazovací script

Formát pro HbbTV pouze JPG. GIF, PNG bez animace

Banner HTML5 technické specifikace pro výrobu naleznete zde a nebo v anglickém jazyce zde

Grafika vyplňuje celou kreativu

Podklady společně s cílovou URL pro proklik nebo měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

reklama