Wallpaper - 480 x 300 px

Reklamní formát s vysokou visibilitou v právém sloupci všech TV webů FTV Prima
Wallpaper 480 x 300px
Wallpaper 480 x 300px


Maximální rozměr kreativy 480 x 300 px

Maximální datová velikost 100 kB (2,2 MB v případě videobanneru)

Formát pro HbbTV pouze JPG. GIF, PNG bez animace

Formát  JPG, GIF, PNG, Responsivní HTML5 nebo zobrazovací script s responsivními prvky

Banner HTML5 technické specifikace pro výrobu naleznete zde a nebo v anglickém jazyce zde. Dodržujte reponsivitu prvků (není popsána v dokumentu) i samotné kreativy v rámci HTML 5. 

Podklady společně s cílovou URL pro proklik nebo měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

reklama