Finále MSI MČR turnajové série: 3. zápas - Team Brute vs. Gunrunners.AOC