Na osvojení dítěte čekají žadatelé i několik let

adopce.com
adopce.com

reklama

Podle statistických údajů každým rokem žádá v České republice o osvojení čili o adopci dítěte asi 500 žadatelů, v roce 2020 bylo podáno konkrétně 485 žádostí. Do osvojení bylo v loňském roce umístěno 312 dětí. Rozhodně ne každý žadatel se však dočká kladného vyřízení žádosti ve stejném roce, ve kterém svoji žádost podá. Průměrně rok trvá proces od podání žádosti do okamžiku zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení. „Jsme přesvědčeni o tom, že pro dítě je nejlepší vyrůstat v rodině, mít její péči a zázemí. Chceme, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel systém náhradní rodinné péče u nás. Proto se snažíme zvýšit informovanost o možnostech osvojení a také zlepšit proces osvojení,“ říká ředitelka Střediska náhradní rodinné péče, Věduna Bubleová. V ústavní péči u nás přitom žije 8000 dětí.

Kde hledat informace? Web adopce.com odpoví na základní otázky

Často se setkáváme s tím, že lidé, kteří vážně zvažují adopci nebo přemýšlí o pěstounství, nemají dostatek informací a nevědí, jak se k přehledně zpracovaným a průběžně aktualizovaným informacím dostat. Na webových stránkách www.adopce.com naleznou vše potřebné, včetně kontaktů, doporučení či poradny. V případě, že nějaký specifický dotaz web nezodpoví, projekt nabízí i telefonní linku s odborníkem, který ochotně poradí. Věříme, že tento projekt pomůže mnoha dětem, umístěným v ústavech, najít nový domov,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

Jak dlouho se čeká na osvojení dítěte a co proces ovlivňuje?

Délka doby čekání na osvojení dítěte se odvíjí od konkrétní situace v kraji. Ovlivňuje ji počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro svěření do náhradní rodinné péče a počet žadatelů zařazených do evidence. „Doba přijetí dítěte se samozřejmě odvíjí také od představ žadatelů. Někde jde o celkem rychlý proces, do jednoho roku, v případech, kdy je rodina ochotna osvojit dítě romského etnika, může ho dostat do péče takřka okamžitě. V jiných případech žadatelé čekají v řádu let," vysvětluje Věduna Bubleová. Podstatně déle může čekat také žadatel, který si chce dítě osvojit bez partnera. Česká legislativa toto umožňuje, podat žádost může i samostatná žena nebo muž. Velmi pravděpodobně však budou čekat na vyřízení žádosti déle než manželský pár, který je vnímaný jako ideální rodinný model.

Rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí

Pokud uvažujete o přijetí dítěte do rodiny, máte možnost dítě adoptovat nebo získat do pěstounské péče. Při adopci (osvojení) přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do matriky – knihy narození. V případě pěstounské péče se jedná o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče, které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti.

Více informací o možnostech a procesech osvojení na www.adopce.com.

adopce.com
adopce.com

reklama

reklama