Třičtvrtě miliardy korun tržeb představuje očekávaný propad eventových aktivit za dobu tří měsíců

Praha 24. 3. 2020 – Česká eventová asociace (ČEA) dnes zveřejnila výsledky své bleskové ankety. Nařízená opatření se přímo dotknou téměř 10 tisíc osob, 57 subjektů pozastavilo nebo úplně zastavilo svou podnikatelskou činnost.
Česká eventová asociace
Česká eventová asociace

Průzkumu se zúčastnilo 416 subjektů z oblasti organizování eventů a souvisejících podnikatelských aktivit, jako je výstavnictví, poskytování cateringových služeb a dalších obslužných aktivit.

„Výsledky ankety jsou poměrně znepokojivé,“ uvedl Jan Kubinec, předseda ČEA. A dále doplnil, „Situace je vážná, vnímáme pozitivně plánovaná opatření státu, více než pětina respondentů zvažuje, že využije některé z vyhlášených či plánovaných pomocných opatření od státu. Zároveň čtvrtina respondentů však pomoc od státu ve formě půjčky nevyužije.“

ČEA již v minulém týdnu vydala své stanovisko a výzvu k základní pomoci podnikatelům a OSVČ, a to nejenom v sektorů eventů. „Naše požadavky jsou stále platné a očekáváme, že se jimi budou státní orgány vážně zabývat. Sami jsme okamžitě provedli všechna opatření, která naše ztráty minimalizují. Museli jsme však sáhnout i k opatřením která mají přímý dopad na snížení mezd. To se dotklo více jak 5 tisíc osob,“ řekl Jan Kubinec.

Pro udržení pracovních míst po skončení krizové situace navrhujeme, aby vláda urychleně zvážila a přijala následující opatření

− odložení plateb DPH s okamžitou platností na dobu nejméně tří měsíců po skončení krizových opatření

− okamžité osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem

Celkové očekávané škody v rámci eventového sektoru a souvisejících služeb předpokládají účastníci ankety ve výši 1 077 miliónů korun. Zároveň z ankety vyplynulo, že více než třetina agentur přišla o více než 80 % zakázek, a z toho 115 podnikatelských subjektů přišlo dokonce o zakázky v plné výši.

ČEA postupuje samozřejmě v úzké spolupráci s dalšími profesními asociacemi, především s Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků a Asociací hotelů a restaurací České republiky. „Naše požadavky a očekávání od státních a vládních orgánů jsou si velice blízká, či dokonce shodná,“ řekl Jan Kubinec. „Náš společný zájem je zachování zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro rychlý rozjezd podnikání, až budou nutná opatření ukončená,“ dále dodal Kubinec. Sektor eventů a pořadatelů hromadných akcí je opatřeními dotčen velice výrazně. K omezení akcí došlo ihned v prvním kroku vládních opatření, zároveň je naprosto jasné, že k uvolnění pořádání hromadných akcí dojde až v poslední fázi návratu ke standardnímu fungování společnosti. Návrat k normálu nebude z pohledu ČEA možný ani při zavedení tzv. chytré karantény.

I když více než 20 % respondentů odpovědělo, že má zájem využít některou z forem pomoci státu, jsou stále v konečném rozhodnutí zdrženliví, protože nechtějí své podnikatelské aktivity zatížit půjčkami, které by v dlouhodobém horizontu mohly mít neúnosné ekonomické dopady. Kubinec k tomu dodává „Naše klíčové očekávání je, že stát rozhodne o opatřeních, která zamezí zdanění práce, která nemohla být vykonána.“

reklama