ZÁHADY ŽIVOTA: Experiment ASTRÁLNÍ TĚLO

Karel Dudek: „Během pokusu jsem se ocitl mimo své hmotné tělo!“
Záhady
Záhady
Shutterstock

Badatel v oblasti neobjasněných jevů i autor podobně zaměřených knih byl hlavní osobou zajímavého, i když značně extrémního pokusu. Nechal se na celý den znehybnit, aby zjistil, zda při tom dojde k vymístění jeho vědomí z těla. Co se vzápětí odehrálo, popsal v následujícím rozhovoru. Vy ale podobnou cestu ke svému astrálnímu tělu raději nezkoušejte...

V českých poměrech unikátní experiment, který se týkal vymístění astrálního těla, byl tvým vlastním nápadem. Byl současně inspirován technikou BDSM konkrétně dobrovolným svázáním. Zároveň jsi měl v tomto stavu zakryté uši a oči – byl jsi tedy smyslově izolován od svého okolí. Můžeš, prosím, stručně popsat začátek experimentu?

Příprava na vymístění začíná dávno před vlastním zážitkem. Několik dní předem. Člověk by měl pokud možno vyřešit svoje nejpalčivější osobní nebo rodinné problémy, aby k experimentu mohl přistoupit s jasnou hlavou a v psychické pohodě. Ruku v ruce s tím by měl jít i dobrý zdravotní stav. Pocit zodpovědnosti k sobě a hlavně k pomocnému personálu by měl být silnější než touha po očekávaném zážitku. Zde se nikdo nevysmívá, když dotyčná osoba nahlásí třeba rýmu. Z dalšího popisu brzy pochopíte, že s rýmou se tento experiment zkrátka provádět nedá. Také je velmi vhodná dieta.

Po přibližně kolika hodinách od začátku tohoto netradičního pokusu došlo k pravděpodobnému vymístění z tvého těla?

Čas je opravdu relativní pojem. V situaci, ve které jsem se ocitl, se tvoje odhady mění, a to dost podstatně. Některé úseky se zdají krátké, některé dlouhé a pochopitelně z venkovního pohledu probíhá vše úplně opačně. Čas se zkrátka odhadnout nedá. Musel bych počítat vteřiny, což by byl pochopitelně nesmysl.

Stalo se však i během počátku pokusu něco zajímavého?

V tomto stadiu, krátce po začátku experimentu, dochází k zajímavým psychickým stavům. Je to dáno obyčejným naprogramováním člověka jako živočicha. Tělo se snaží nějakým způsobem nahradit chybějící smysly. Například hmat, tedy smysl, který nepatří k těm hlavním, najednou začne hrát důležitou roli. Člověk vnímá i podle tlaku vzduchu změnu v místnosti. Neomylně pozná, jestli někdo přišel anebo odešel z místnosti a vůbec nemusí slyšet kroky či klapnutí dveří. Tohle nabuzení zřejmě i pomáhá k tomu, co je od experimentu očekáváno.

Jak jsi tuto situaci subjektivně vnímal? Ocitl ses během ní na jiném místě, kde jsi »neměl být«?

Vymístění začíná podobně jako usínání. Není samozřejmě možné hledět přitom na hodinky a říci: nyní jsem usnul. Ten počátek se prostě určit nedá. Vidím svoje spoutané tělo sedět nehybně v křesle. Ale nevznáším se, jak někdy popisují lidé zážitky z klinické smrti. Stojím na zemi. Resp. »cítím« na chodidlech podlahu. Nemám šaty, ale zima ani chlad mě netrápí. Dýchám a můžu si počítat srdeční tep. Vím fyzicky naprosto přesně, kde mám jakou část těla. Sahám na ně, cítím je. Ovšem nevidím je.

Byly v tomto stavu i další věci zvláštní?

Dokonce ani v zrcadle jsem se neodrážel. Na chvíli se člověka zmocní panika. Neví, co se s ním děje. Klasické štípnutí bolí. To by mě mělo utvrdit v tom, že nespím. Proč ale zrcadlo rezignuje na moji přítomnost? Opravdu jsem jen vědomím bez hmotného těla? Hlavním pocitem při prvním zážitku je NEJISTOTA. Neřekl bych strach, protože se nic děsivého neděje. Nejistota, jako vždy, když se člověk s něčím setká poprvé. Neví, co si může dovolit. V první chvíli se bojí odejít od svého těla, vrací se zpátky k němu a prohlíží sám sebe. Pomaličku, velmi pomaličku mu začíná docházet, že se vlastně experiment povedl...

Celý rozhovor o šokujícím experimentu badatele Karla Dudka si přečtete v lednových Záhadách života, oblíbeném časopisu o mystériích, zdraví a duši

V aktuálním čísle také například najdete:

• Neuvěřitelný osud quedlinburského katedrálního pokladu: Padesát let po válce se vynořil na zcela nečekaném místě

• Slovenské záhady: Nad elektrárnou Jaslovské Bohunice létá UFO - bojový letoun vzlétl k neznámému tělesu

• Ikona spiritismu: Neviditelní přátelé Chica Xaviera - od čtyř let byl ve spojení se světem duchů

• Alternativní medicína: Mléko - pít či nepít? Toť otázka! Spíš ne...

• Magické stránky: Mocná síla slov a zaklínadel: Víte, co vypouštíte z pusy?

+ Kalendář na rok 2018 a výklad jednotlivých měsíců podle karet Simony Timingeriu Biggs • Co nás čeká?

Lednové číslo na vašich stáncích od 4. 1. 2018!

https://www.facebook.com/zahadyzivota/, www.zahadyzivota.cz

časopis Záhady života
časopis Záhady života
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama