ZÁHADY ŽIVOTA: Tajná láska faraona Setiho

Nejzajímavější případy reinkarnace: Neuvěřitelné znalosti Dorothy Eadyové
Egyptský chrám
Egyptský chrám
Shutterstock
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Na břehu Nilu, nedaleko starobylého chrámu postaveného faraonem Setim, žila v sedmdesátých letech minulého století postarší dáma, Angličanka. A rozhodně se o ní nedalo říct, že by byla obyčejná. Dorothy Eadyová »zemřela« po dramatickém pádu ze schodů ve věku tří let a když se po úrazu »probudila«, její život se navždy změnil. Byla přesvědčena, že se narodila ve starověkém Egyptě, a tvrdila, že je egyptskou kněžkou zasvěcenou bohyni Isis. Její životní příběh je jedním z nejzajímavějších a nejuznávanějších případů reinkarnace v západním světě...

Mnoho malých dětí hovoří o svém minulém životě a okolí má tendence svádět jejich vyprávění na přebujelou fantazii. V případě Dorothy Eadyové to ale tak jednoduché nebylo...

Dorothy Louise Eadyová se narodila v Londýně v roku 1904 do polovzdělané irské rodiny jako jediné dítě. Její otec Reuben Ernest Eady si vydělával na chléb jako krejčí a maminka Caroline Mary Eadyová byla ženou v domácnosti. Když byly Dorothy tři roky, spadla ze strmých schodů, udeřila se do hlavy o žulový schod a upadla do hlubokého bezvědomí. Přivolaný rodinný lékař konstatoval smrt a začal vyplňovat příslušné dokumenty. Po několika desítkách minut ale náhle holčička procitla a řekla (s cizím přízvukem) zhrouceným rodičům a šokovanému lékaři, že se jmenuje Bentrešit, žije na dvoře faraona Setiho a žádala, aby ji »odvedli domů«. I její následující chování bylo podivné...

Dítě, které nebylo dítětem

Dny, které následovaly, se už nikdy nevrátily »k normálu«. Chování děvčátka bylo totiž čím dál bizarnější. Kromě jisté »nadřazenosti«, kterou projevovala vůči okolí, byla Dorothy náhle velmi plachá a schovávala se před světem, do něhož podle vlastních pocitů nepatřila. Její místo teď bylo pod stolem, ve skříni, prostě kdekoliv, kde měla pocit úkrytu a »nory«, do níž mohla zalézt. Rodiče se snažili své jediné dítě rozptýlit, a protože měla Dorothy před úrazem ráda divadlo a muzea, vypravili se jednoho sychravého dne do Britského muzea v Londýně. Tady se ale »probudily« v děvčátku další vzpomínky, které dosud »spaly«.

Chci zůstat se svými

Když vstoupila rodina do sálů s egyptskou expozicí a Dorothy spatřila sochy všech staroegyptských bohů a bohyň, bez zřejmého důvodu se k nim vrhla a začala líbat jejich kamenné a mramorové nohy. U fotografie chrámu postaveného faraonem Setim I. tvrdila, že toto je její skutečný domov, jen se udiveně ptala, kde jsou zahrady a stromy... a také prohlásila, že zná Setiho velmi dobře a že je to laskavý člověk. Pak, k hrůze svých rodičů, začala křičet hlasem, který zněl zvláštně, a podivná, nesrozumitelná slova, jež z ní vycházela, je ohromila. Nakonec Dorothy prohlásila, že chce zůstat »se svými lidmi«. Když se jí otec snažil vysvětlit, že to nejde a musí se vrátit domů, její žalbyl nezměrný...

Později Dorothy navštěvovala muzeum při každé příležitosti a sama se začala z vystavených exponátů učit hieroglyfy. Její schopnost snadno si tyto symboly zapamatovat byla ohromující. Na užaslé otázky, jak je to možné, děvče bezelstně odpovědělo, že se neučí nový jazyk, ale jen »oprašuje« svůj starý, který už zapomněla.

Staroegyptský »rebel«

Její chování neudivovalo pouze rodinu, po nástupu do školy se objevily problémy i tady. Velmi záhy se na matku a otce Dorothy obrátila učitelka s prosbou, aby dívku odhlásili z hodin náboženství. Dorothy totiž nebyla tichým žáčkem, naopak – nahlas během vyučování srovnávala křesťanství s »pohanským« staroegyptským náboženstvím. Později byla dokonce vyloučena z dulwichské dívčí školy poté, co tvrdohlavě odmítla zpívat píseň, která »vyzývala Boha, aby zatratil Egypťany«. Na prosbu místního faráře měla Dorothy dokonce zakázány návštěvy kostela, kam ráda chodila, protože jí mše připomínala »staré náboženství«. I on prohlásil, že bude lepší, když nebude svou přítomností a neustálým hlasitým srovnáváním staroegyptského náboženství s křesťanstvím rozptylovat věřící...

Dorothy rostla, ale její přesvědčení o minulém životě v Egyptě nesláblo. Po útěku  z Londýna během bombového útoku za první světové války se rodina přestěhovala  k babičce do »bezpečnějšího« Sussexu.  I tady Dorothy pokračovala ve studiu starověkého Egypta a často navštěvovala veřejnou knihovnu v Eastbourne, aby si mohla půjčit příslušnou literaturu. Když jí bylo patnáct, poprvé se rodičům svěřila s tím, že ji v noci navštěvuje faraon Seti I.

Celý příběh jednoho z nejprokázanějších znovuvtělení odhalíte v dubnových Záhadách života - oblíbeném časopisu o mystériích, zdraví a duši

V aktuálním čísle také například najdete:

• Experiment našeho redaktora: Co vyzařují ruce léčitele a jsou tyto měřitelné hodnoty vyšší než u jiných lidí? Přišlo obrovské překvapení!

Biblické otazníky: Záhady kolem „praotce židů“. Na které hoře převzal Mojžíš od Boha Desatero?

• Podivný případ 2017: Používá Kuba sonické zbraně? Jak přišli o sluch američtí diplomaté?

A zase ta rýma! Jak se zbavit ucpaných dutin přírodní cestou

S regresní terapeutkou L. Pařízkovou o přivtělených duších, které nám ubírají sílu. Jak poznáte, že je máte u sebe?

+ Setkání, o nichž se nemluví: Navštívila vás vyšší duchovní bytost? A jak vypadá Anděl smrti? Skutečné zážitky plné smutku i radosti.

Nejnovější číslo na stáncích od 5. 4. 2018!

Více na: https://www.facebook.com/zahadyzivota/ a www.zahadyzivota.cz.

časopis Záhady života
časopis Záhady života
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama