Bohumil Roub je reportérem Zpráv.

Téma diskuze: Bohumil Roub - 776 295 201

Upozorňujeme veškeré účastníky webové diskuze, že svojí účastí na diskuzi přijímají povinnosti a odpovědnost za dodržování pravidel používání webových stránek. Všichni účastníci diskuze jsou mimo jiné povinni dodržovat platné právní předpisy (vč. ochrany osobnostních práv jiného).

Napište svůj názor

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama