Nová image kampaň Prima ZOOM cílí na poznání

kampaň Prima ZOOM podzim 2019
kampaň Prima ZOOM podzim 2019

reklama

Tematický kanál Prima ZOOM přichází s novou vizuální kampaní, ve které využívá sedm různých zajímavostí. Informace nejen odrážejí tematickou rozmanitost dokumentárního kanálu, ale zároveň také propagují konkrétní programový blok. Hlavní ideou je poznávání světa zblízka každý den v týdnu.

Pokračujeme další velkou kampaní kanálu Prima ZOOM. Opět jsme zvolili trochu jiný koncept, který přináší zajímavé informace a prezentuje konkrétní programový obsah. Dá se říci, že hlavním sloganem ,Poznejte svět zblízkaʻ se vracíme ke kořenům našeho dokumentárního kanálu. Kampaň se primárně zaměřuje na konkrétní informaci, která odráží relevantní tematický blok. Zároveň ukazuje rozmanitost vysílaných témat, čímž chceme upoutat pozornost širší cílové skupiny diváků,“ upřesňuje Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima.

Kampaň Prima ZOOM běží od konce října ve všech afinitních médiích – jak online, s důrazem na sociální média, tak v rádiu, tištěných médiích či na prémiových outdoorových plochách po celé České republice. V rámci televizní kampaně se objeví celkem sedm variant spotů reflektujících každý den jeden tematický programový blok.

kampaň Prima ZOOM podzim 2019
kampaň Prima ZOOM podzim 2019

reklama

reklama