Diamant 13 - upoutávka

05.10.2017 – Diamant 13 - upoutávka