Wallpaper 480 x 300 px

2020-05_Display-Wallpaper
   Rozměr formátu
480 x 300 px
  Datová velikost
100 kB, HTML5 200 kB (2,2 MB v případě videobanneru)
  Formát pro HbbTV
pouze JPG. GIF, PNG, HTML5
  Formát
JPG, GIF, PNG, Responsivní HTML5 nebo zobrazovací script s responsivními prvky
  Banner HTML5

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama