Cookies

FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167. Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „FTV Prima, spol. s r.o.“ nebo „my“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):
a) https://iprima.cz a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou iprima.cz (https://www.iprima.cz/filmy, https://prima.iprima.cz/prostreno, https://zoom.iprima.cz/,aj.);
b) další internetové stránky provozované FTV.

Na našich webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah Vás zajímá). Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Prostřednictvím rozhraní, v tzv. CMP liště (consent management platform), můžete udělit souhlas se zpracováním, dalších síťových identifikátorů či jiných osobních údajů, a to jak pro zpracování společností FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, (dále jen „FTV Prima, spol. s r.o.“), tak pro zpracování, které mohou provádět třetí osoby uvedené v seznamu partnerů (dodavatelů) /odkaz/ (dále jen „Dodavatelé“).

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vaše zařízení. Cookies umožňují uložit Vaše preference a nastavení, personalizovat obsah a reklamu, poskytovat funkce sociálních sítí a analyzovat návštěvnost těchto stránek a sledovanost jejich obsahu.

Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Druhy cookies?

Neexistuje žádná oficiální kategorizace cookies, abychom Vám umožnili lépe pochopit, jaké cookies mohou být v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek uloženy do Vašeho zařízení, uvádíme níže obecné členění cookies z pohledu doby uchování ve Vašem zařízení, z pohledu účelu (funkce) cookies a také z pohledu správce cookies:

 • 1. z pohledu funkce:
  • i. technické - slouží k zajištění správného fungování webové stránky iprima.cz a zajištění komfortního užívání;
  • ii. preferenční - pro účely doporučování obsahu umístěného na webových stránkách;
  • iii. analytické - slouží k analýzám pro statistické účely a pro lepší pochopení chování návštěvníků webových stránek;
  • iv. marketingové- slouží k zobrazení online reklamy;
 • 2. z pohledu doby uchování daného cookies v zařízení uživatele:
  • i. krátkodobé (tzv. session cookies):zůstávají v zařízení uživatele uloženy pouze do zavření prohlížeče;
  • ii. dlouhodobé (tzv. persistent cookies):zůstávají uloženy v zařízení uživatele i po zavření prohlížeče;
 • 3. z pohledu správce cookies
  • i. cookies prvních stran - jedná se o cookies, jejichž správcem je provozovatel webové stránky, jejímž prostřednictvím se cookies do Vašeho zařízení ukládá, a tyto dále zpracovává.
  • ii. cookies třetích stran - - jedná se o cookies, které do Vašeho zařízení prostřednictvím webových stránek ukládají třetí strany, které nejsou provozovatelem navštívené webové stránky, ale kterým provozovatel ukládání umožnil.

 

Cookies FTV Prima (cookies prvních stran)

Prostřednictvím našich webových stránek můžeme do Vašeho zařízení ukládat a následně dále zpracovávat cookies, které nám pomáhají provozovat webové stránky, zlepšovat a vyvíjet naše služby a zobrazovat Vám obsah našich webových stránek dle Vašich preferenci a/nebo personalizovanou reklamu. Z pohledu funkčnosti tedy zpracováváme tzv. technické, analytické, preferenční a marketingové cookies.

Prostřednictvím tzv. CMP lišty (consent management platform) nám můžete udělit souhlas se zpracováním cookies, síťových identifikátorů a dalších údajů pro účely personalizace reklamy. Pokud u nás nemáte uživatelský účet a nejste registrovaným uživatelem, můžete nám udělit souhlas se zpracováním údajů, které získáme prostřednictvím cookies nebo jiných technických řešení. Pokud se u nás registrujete, můžete nám prostřednictvím CMP lišty (consent management platform) udělit souhlas se zpracováním údajů, které uvedete při registraci do uživatelského účtu nebo které uvedete ve svém uživatelském účtu v průběhu jeho užívání a/nebo je jiným způsobem získáme v souvislosti s užíváním Vašeho uživatelského účtu. Souhlas můžete udělit nastavením v CMP liště v sekci „Zpracování společností FTV Prima, spol. s r.o. pro účely personalizace reklam“. V případě neudělení souhlasu se budou zobrazovat reklamy bez přizpůsobení Vašim preferencím. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat zde. Souhlas se zpracování pro účely personalizace reklamy nám udělujete na dobu 12 měsíců.

Pro některé účely můžeme provádět zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu, a to pro následující účely: personalizace obsahu, zajištění bezpečnosti, zlepšování a vývoj našich služeb, zamezení užívání našich služeb s adblockerem, přijetí a použití automaticky zasílaných specifických vlastností zařízení pro identifikaci, propojení různých zařízení, párování a kombinování zdrojů offline dat. Pro tyto účely můžeme zpracovávat údaje získané prostřednictvím tzv. analytických, preferenčních a technických cookies.

Technické cookies pak můžeme dále zpracovávat na základě plnění smlouvy, neboť jejich zpracování je nezbytné pro to, aby naše webové stránky a služby fungovaly správně. V některých případech pak můžeme údaje z cookies využívat také pro účely a na základě plnění našich právních povinností dle právních předpisů, a to např. v případě dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

O tom, jaké zpracování provádí společnost FTV Prima, spol. s r.o. a o Vašich právech se můžete více v našem Informačním memorandu.

Pokud v rozhraní CMP lišty kliknete na tlačítko „Zamítnout vše“, nebude docházet ke zpracování, které je založeno na souhlasu, zpracování bude probíhat pouze v rozsahu, v jakém se Váš souhlas nevyžaduje (např. u zpracování na základě oprávněného zájmu). Pokud kliknete na tlačítko „Potvrdit moje volby“, udělujete tím souhlas ke všem účelům, u kterých jste nastavili souhlas prostřednictvím rozhraní CMP lišty.

Konkrétní cookies, které využívá FTV Prima a tyto dále zpracovává přímo nebo prostřednictvím zpracovatelů, naleznete v tabulce níže:

* Session = dokud návštěvník neukončí (nezavře) prohlížeč

Cookies Dodavatelů (cookies třetích stran)

V souvislosti s užíváním našich webových stránek může dojít k uložení a dalšímu zpracování tzv. cookies třetích stran. Jedná se o cookies, které do Vašeho zařízení ukládají třetí strany, kterým jsme umožnili umisťovat cookies do Vašeho zařízení prostřednictvím našich webových stránek.

O tom, jaké údaje, pro jaké účely a na jakých právních základě zpracovávají Vaše údaje Dodavatelé, se můžete více dozvědět na webových stránkách jednotlivých Dodavatelů, zpravidla se jedná o následující účely: ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení, personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů.

Prostřednictvím CMP lišty (consent management platform) můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů Dodavatelům, kteří zakládají zpracování pro stanovené účely na souhlasu. Pokud neudělíte či odvoláte souhlas se zpracováním údajů Dodavatelům nebo některým z nich, nebudou dotčení Dodavatelé zpracovávat Vaše údaje pro účely, pro něž vyžadují Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat na této stránce (vyvolejte znovu okno a nastavte své preference).

Někteří Dodavatelé zpracovávají údaje na základ tzv. oprávněného zájmu, vznést námitku proti zpracování Dodavateli na základě oprávněného zájmu a provést další nastavení soukromí můžete v sekci „Podrobné nastavení“ či v odkazech tam uvedených. O tom, jaké údaje, pro jaké účely a na jakých právních základě zpracovávají Vaše údaje Dodavatelé, se můžete více dozvědět na webových stránkách jednotlivých Dodavatelů, zpravidla se jedná o následující účely: ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení, personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů.

Volbu nelze provést u: a) zvláštních účelů (zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb, technické doručení reklamy nebo obsahu) – jedná se o technické cookies potřebné pro správné zobrazení stránky, b) funkcí (párování a kombinování zdrojů offline dat, propojení různých zařízení, přijetí a použití automaticky zasílaných specifických vlastností zařízení pro identifikaci) – smí se užít jen u Vámi povolených účelů.

Pokud v rozhraní CMP lišty kliknete na tlačítko „Zamítnout vše“, nebude docházet ke zpracování, které je založeno na souhlasu, zpracování bude probíhat pouze v rozsahu, v jakém se Váš souhlas nevyžaduje (např. u zpracování na základě oprávněného zájmu). Pokud kliknete na tlačítko „Potvrdit moje volby“, udělujete tím souhlas ke všem účelům, u kterých jste nastavili souhlas prostřednictvím rozhraní CMP lišty.

Jak nastavit ukládání (nebo odmítnout) cookies?

Co se týče zpracování tam, kde se vyžaduje Váš souhlas získaný prostřednictvím CMP lišty, toto můžete nastavit prostřednictvím rozhraní CMP lišty, a to tak, že toto rozhraní znovu vyvoláte proklikem na odkaz zde a provedete volbu.

Obecně pak platí, že můžete povolit nebo zakázat navštíveným webům ukládat a číst data ze souborů cookies nastavením prohlížeče. Návody pro nastavení nejpoužívanějších prohlížečů zde:

 

Webové stránkyhttp://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nabízí možnost sdělit některým vybraným společnostem Vaše preference mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy (upozorňujeme, že se nejedná o webovou stránku spravovanou FTV, ale webové stránky spravované neziskovou organizací EDAA, neneseme tedy odpovědnost za jejich obsah nebo správné fungování, rovněž nemůžeme ovlivnit, které společnosti jsou do tohoto systému zapojeny a které nikoliv).

K poslední aktualizaci tohoto dokumentu došlo 11.01.2021.

 

reklama