Cookies

FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167. Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „FTV Prima“ nebo „my“) je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):

  • a) https://iprima.cz a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou iprima.cz (https://www.iprima.cz/filmy, https://prima.iprima.cz/prostreno, https://zoom.iprima.cz/,aj.);
  • b) další internetové stránky provozované FTV Prima.

 

Na webových stránkách FTV Prima používáme soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah Vás zajímá). Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

Pro ukládání údajů cookies a dalších síťových identifikátorů je vyžadován Váš souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování, tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.

Prostřednictvím rozhraní, v tzv. CMP liště (consent management platform), můžete udělit souhlas se zpracováním cookies, dalších síťových identifikátorů či jiných osobních údajů.

Na webových stránkách FTV Prima se nachází vymezený reklamní prostor, který je pronajímán společnosti MEDIA CLUB, s.r.o., IČO: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10 -Strašnice, PSČ: 100 00 (dále jen „MEDIA CLUB“). Za účelem zobrazování personalizované reklamy v reklamním prostoru mohou být na základě Vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím CMP lišty společností FTV Prima a MEDIA CLUB zpracovávány některé Vaše osobní údaje.

Prostřednictvím CMP lišty můžete udělit souhlas s ukládáním a zpracováním cookies také třetím osobám, které jsou uvedeny v CMP liště v seznamu správců (po prokliku na odkaz „zobrazit všechny správce“), (dále jen „Ostatní správci“). Ostatní správci jsou v CMP liště označováni také jako „třetí strany“, „partneři“ nebo „prodejci“ – tyto výrazy jsou synonyma, které označují osoby odlišné od FTV Prima a MEDIA CLUB.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vaše zařízení. Cookies umožňují uložit Vaše preference a nastavení, personalizovat obsah a reklamu, poskytovat funkce sociálních sítí a analyzovat návštěvnost webových stránek a sledovanost jejich obsahu.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštěvované internetové stránky. Pokud pro návštěvu internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Prostřednictvím tzv. CMP lišty (consent management platform) můžete FTV Prima udělit souhlas se zpracováním cookies, síťových identifikátorů a dalších údajů pro účely analytiky a měření, personalizace obsahu, personalizace reklamy a zlepšování produktů.

Druhy cookies?

Neexistuje žádná oficiální kategorizace cookies, abychom Vám umožnili lépe pochopit, jaké cookies mohou být v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek uloženy do Vašeho zařízení, uvádíme níže obecné členění cookies z pohledu účelu (funkce) cookies:

i. zajištění technického provozu stránek – za tímto účelem ukládáme a zpracováváme tzv. technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, pro poskytování našich služeb, případně zajištění bezpečnosti webových stránek nebo pro plnění povinností dle právních předpisů (povinnost prokázat udělení souhlasu). Tyto technické cookies jsou do Vašeho prohlížeče ukládány i bez souhlasu a jejich ukládání nelze odmítnout prostřednictvím CMP lišty. Ukládání technických cookies můžete zablokovat prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče, tyto technické cookies však nelze vypnout bez zablokování funkce (nebo některých funkcí) webové stránky.

ii. funkční cookies – jedná o cookies pro základní nastavení reklamy, které zaručují, by se uživateli na našich platformách nezobrazovala opakovaně ta samá reklama (např. 3x za sebou reklama na stejný produkt). Dále se jedná o tzv. základní souhlas dle standardů TCF dle kterého uživatel ne/souhlasí s ukládáním cookies, které si následně zvolí v nastavení níže. Tedy pokud uživatel neudělí souhlas např. pro reklamní cookies, nebudou reklamní cookies ukládány, ani dále zpracovávány i přesto, že byl udělen tento základní souhlas. Pokud však uživatel tento základní souhlas neudělí, nebudou se další cookies zpracovávat ani v případě, že následně toto ukládání povolí (tj. pokud uživatel odmítne základní souhlas a následně udělí souhlas pro ukládání reklamních cookies, reklamní cookies ukládány nebudou) .

iii. analytika, a měření a zlepšování produktu – jedná se o ukládání a zpracování cookies, pro účely analýzy návštěvnosti webových stránek a využívání jednotlivých funkcí, služeb a produktů nabízených skrze webové stránky. Ze získaných dat jsou vytvářeny statistiky a přehledy. Dále se jedná se o ukládání a zpracování cookies, pro účely marketingových analýz, sledování trendů, výkonosti, predikování úspěšnosti budoucích služeb a produktů (např. sledovanost dle žánru audiovizuálních děl, oblíbenost pořadů apod.).;

iv. personalizace obsahu – jedná se o ukládání a zpracování cookies za účelem zobrazování takového obsahu, který odpovídá Vašim preferencím a zájmům (např. podle toho jaký obsah nejčastěji vyhledáváte, jaké žánry audiovizuálních děl sledujete apod.);

v. personalizace reklamy - jedná se o ukládání a zpracování cookies pro účely zobrazování reklamy, která je pro Vás a Vaše zájmy relevantní;

vi. personalizace reklamy na základě údajů z platforem FTV Prima – pokud se u FTV Prima registrujete, můžete FTV Prima a MEDIA CLUB prostřednictvím CMP lišty (consent management platform) udělit souhlas se zpracováním údajů, které uvedete při registraci do uživatelského účtu nebo které uvedete ve svém uživatelském účtu v průběhu jeho užívání a/nebo jsou jiným způsobem získány v souvislosti s užíváním Vašeho uživatelského účtu. FTV Prima a MEDIA CLUB jako společní správci takovéto údaje z Vašich uživatelských účtů užívají (s Vašim souhlasem) pro účely personalizace reklamy. Souhlas se zpracováním pro účely personalizace reklamy na základě údajů z platforem FTV Prima udělujete FTV Prima a MEDIA CLUB na dobu 12 měsíců. O tom, jaké zpracování provádí společnost FTV Prima jako správce a společnost FTV Prima a MEDIA CLUB jako společní správci a o Vašich právech se můžete více dočíst v našem Informačním memorandu.

Web beacon (česky též „webový maják“) nebo také Tracking pixel je technologický prvek na stránce (např. malý obrázek), který slouží některým třetím stranám ke správě marketingových cookies a k získání některých dalších informací o návštěvě stránky, jako je například IP adresa, čas, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typ prohlížeče, typ operačního systému a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Tento prvek je používán pouze v případě, že prostřednictvím CMP lišty udělíte souhlas se zpracováním cookies pro účely personalizované reklamy.

V případě, že konkrétní soubor cookies je obecně využíván k více účelům, bude užíván pouze k účelům, ke kterým je udělen souhlas (pokud se vyžaduje).

Konkrétní cookies, které mohou být do Vašeho zařízení uloženy a následně zpracovávány společností FTV Prima jako správce (nebo FTV Prima a MEDIA CLUB jako společnými správci) naleznete v tabulce níže:

Přijetí a odmítnutí ukládání a zpracování cookies.

Kliknutím na tlačítko „rozumím a přijímám“ potvrzujete, že jste se seznámili s veškerými informacemi o zpracování cookies v souvislosti s užíváním webových stránek FTV Prima, a udělujete souhlas se zpracováním cookies ke všem účelům uvedeným v CMP liště, a to všem správcům (tj. FTV Prima, MEDIA CLUB a všem Ostatním správcům). Pokud si přejete udělit souhlas s ukládáním a zpracováním údajů pouze k některým účelům, můžete tak učinit prostřednictvím podrobného nastavení.

Podrobné nastavení provedete v rozhraní CMP lišty kliknutím na tlačítko „podrobné nastavení“, kde můžete nastavit svůj souhlas/nesouhlas pro jednotlivé účely zpracování cookies. Pokud chcete udělit souhlas pouze některým správcům, provedete to prostřednictvím nastavení po prokliku na tlačítko „zobrazit všechny správce“. Kliknutím na tlačítko „blokovat“ u názvu osoby můžete odmítnout udělení souhlasu pro FTV Prima (a MEDIA CLUB, která je společným správcem) nebo konkrétního Ostatního správce, kliknutím na tlačítko „povolit“ u názvu subjektu udělíte souhlas konkrétnímu subjektu. Pokud klinete na tlačítko „blokovat“ v sekci „všichni partneři“ odmítnete tím souhlas s ukládáním a zpracováním cookies FTV Prima (vč. MEDIA CLUB, která je s FTV Prima společným správcem) i všech Ostatních správců. Obdobně pak funguje tlačítko „povolit“, kterým udělíte souhlas všem uvedeným subjektům.

Pokud pak kliknete na tlačítko „potvrdit moje volby“, udělujete tím souhlas ke všem účelům, u kterých jste nastavili souhlas prostřednictvím rozhraní CMP lišty a všem správcům uvedeným v seznamu správců (případně jen některým správcům, pokud jste provedli výběr u jednotlivých správců v sekci „zobrazit všechny správce“).

Kliknutím na odkaz „zamítnout vše“ v textu na úvodní straně CMP lišty nebo kliknutím na tlačítko „zamítnout vše“ na v podrobném nastavení můžete jednoduše odmítnout jakékoliv ukládání a zpracování cookies, které je založeno na souhlasu, tedy všech cookies s výjimkou technických cookies, jejichž ukládání a zpracování tímto způsobem odmítnout nelze.

Své preference můžete kdykoliv změnit. Kdykoliv tedy můžete dodatečně udělit souhlas ke všem nebo některým účelům, nebo svůj souhlas můžete kdykoli částečně (pro určité účely) nebo zcela odvolat, a to tak, že znovu provedete nastavení v CMP liště, kterou zobrazíte proklikem na odkaz zde.

Jak nastavit ukládání (a jak odmítnout) cookies v internetovém prohlížeči?

Obecně platí, že můžete povolit nebo zakázat navštíveným webům ukládat a číst data ze souborů cookies prostřednictvím nastavením prohlížeče. Návody pro nastavení nejpoužívanějších prohlížečů naleznete zde:

Cookies Ostatních správců

V souvislosti s užíváním webových stránek FTV Prima může s Vaším souhlasem dojít k uložení a dalšímu zpracování tzv. cookies třetích stran. Jedná se o cookies, které do Vašeho zařízení ukládají Ostatní správci jako třetí strany, kterým je umožněno umisťovat cookies do Vašeho zařízení prostřednictvím webových stránek FTV Prima.

O tom, jaké údaje, pro jaké účely a na jakém právním základě zpracovávají Vaše údaje Ostatní správci, se můžete více dozvědět na webových stránkách jednotlivých Ostatních správců, zpravidla se jedná o následující účely: ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení, personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů.

Pokud neudělíte či odvoláte souhlas Ostatním správcům či některým z nich, nebude dotčeným Ostatním správcům umožněno ukládat cookies skrze webové stránky FTV Prima do Vašeho zařízení, ani přistupovat k již uloženým cookies, a tyto dále zpracovávat.

K tomu, jakým způsobem udělit nebo odmítnout souhlas s ukládáním a zpracováním údajů Ostatními správci více v sekci „Přijetí a odmítnutí ukládání a zpracování cookies“.

Přehled partnerů, kteří využívají cookie na naších stránkách. Pro překlad informací pod uvedenými odkazy do českého jazyka můžete využít některý z dostupných překladačů, jako například DeepL.

K poslední aktualizaci tohoto dokumentu došlo 30. září 2022.

 

reklama