Formát Videospot

Video reklama
Video reklama
 • Formát: .mp4 (h.264), .mpeg
 • Max. délka: dle mediaplánu

 

 • Rozlišení:  aspekt 16:9 (PAL Widescreen - spoty jsou v zásadě ve stejném formátu jako vysílání TV Prima. Video je anamorfní, nepoužívají se čtvercové pixely)
 • Max. bitrate 6 Mbps
 • Maximální datová velikost 100 MB
 • Zvuk: AAC, 48 kHz - bez uměle zesíleného zvuku (cca 16,5 dB). Zvukový mix musí respektovat doporučení EBU R128, zvuková úroveň pořadu musí být normalizovánana -23 LUFS v integračním módu měření, maximální povolená hodnota modulace je -1 dBTP
 • URL pro proklik
 • AKA kód videospotu.
 • Nelze použít zobrazovací script.
 • Externí měření pouze ve formě URL
 • Na bonusové imprese nebude nasazeno samostatné externí měření
 • Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz
 • Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

 • Format: .mp4 (h.264), .mpeg
 • Max. lenght: according to media plan
 • Resolution:  aspect ratio 16:9 (PAL Widescreen - spots are same in the same format as TV broadcasting of TV Prima. Video is anamorphic, dont use square pixels)
 • Max. bitrate 6 Mbps
 • Maximal data size 100 MB
 • Sound: AAC, 48 kHz - without sound gain (approximately 16,5 dB). Sound mix should respect all recommendations by EBU R128, sound level of video must be normalized to -23 LUFS in integration mode of measuremnt, allowed top level of modulation is -1 dBTP
 • URL click throught
 • The display script cannot be used
 • External statistics and measurement only as URL
 • There will be no added external measurement to bonus impressions
 • All resources and admeasure scripts should be send directly to obchod-online@media-club.cz
 • Delivery time of resources is based on valid Terms and conditions

reklama