Fluid Bottom Page - 1950 x 2650 px

Velký reklamní formát ve spodní části všech TV webů FTV Prima
Fluid Bottom Page - 05/2017
Fluid Bottom Page - 05/2017

reklama


Maximální rozměr kreativy 1950 x 2560 pixelů

Velikost písma min 20 px

Maximální datová velikost 240 kB

Formáty – JPG, GIF, PNG bez animace

Mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat logotypy ani text

Vychází z tiskové strany A4, převedeno do RGB, 72 dpi

Formát se zobrazuje na desktopech i mobilních zařízení

Podklady společně s cílovou URL pro proklik nebo měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

reklama

reklama