Nejsledovanější pořady

V uplynulém týdnu jste na stanicích PRIMA a PRIMA COOL nejvíce sledovali tyto pořady:
Sledovanost 8. týden 2013
Sledovanost 8. týden 2013
Prima
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

* Od každého titulu je vybrán vždy jen 1 zástupce (tzn. pokud se pořad objeví v rámci prvních 5 nejsledovanějších pořadů týdne vícekrát - typicky Zprávy TVPrima - je zahrnut vždy jen ten první).

 

RATING (sledovanost) průměrná sledovanost daného pořadu v procentech (počítaná z celé cílové skupiny). Např. rating 2 % v cílové skupině dospělí 15+ znamená, že daný pořad v průměru sledovala 2 % lidí z této cílové skupiny.

 

PROJEKCE (sledovanost v tisících) průměrná sledovanost daného pořadu v tisících (počítaná z celé cílové skupiny). Např. projekce 450 tis. v cílové skupině dospělí 15+ znamená, že daný pořad v průměru sledovalo 450 tisíc diváků z této cílové skupiny.

 

SHARE (podíl na trhu) – podíl sledovanosti daného pořadu na celkové televizní sledovanosti v procentech (počítá se pouze z těch diváků z dané cílové skupiny, kteří v danou chvíli sledovali televizi). Např. share 15 % v cílové skupině dospělí 15+ znamená, že pořad v průměru sledovalo 15 % diváků z této cílové skupiny, kteří měli v tu dobu puštěnou televizi.

 

Oficiální definice naleznete zde: http://www.ato.cz/

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama