NF Neuron oznamuje průlomovou změnu svého systému finanční podpory českých vědců

Cena Neuron
Cena Neuron

reklama

Nadační fond Neuron přichází od letošního roku s novým systémem finanční podpory excelentních českých vědců, který je u nás průlomový. Zatímco věda je dnes v ČR financována formou grantů vyplácených vědeckým institucím, NF Neuron bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaného a bude zcela na něm, na co tyto prostředky použije. Fond za dobu své existence od roku 2010 vyplatil celkem 51 milionů korun většinou formou grantů na vědecký výzkum. NF Neuron podpoří v moderním mecenášství české vědy prvek důvěry, protože věří, že vědci sami nejlépe ví, jak peníze využít.

NF Neuron, který tímto zásadně inovuje svoji strategii podpory vědy, bude udělovat ceny jednou ročně ke konci roku ve třech kategoriích:

  • půl milionu korun mladým nadějným vědcům do 33 let až v sedmi kategoriích
  • milion za mimořádný vědecký objev (tři laureáti za rok z různých oborů)
  • dva miliony za celoživotní přínos vědě (jeden laureát za rok)

Ceny Neuron se tak stanou zdaleka nejvýznamněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. Laureáti budou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy). V roce 2018 plánuje Neuron vyplatit na cenách spolu s podporou expedice a popularizačních projektů celkem 10 milionů korun.

„Naším záměrem je nejen povzbudit odměněné vědce a vědkyně, ale motivovat k další špičkové vědecké práci i ostatní badatele. Také chceme ukázat, že kromě světové Nobelovy ceny existují i na národní úrovni významná ocenění určená přímo a osobně talentovaným a schopným vědcům,“ vysvětluje předseda Vědecké rady fondu Pavel Hobza.

Nominace mohou předkládat do konce března představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron, ale též laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada.

O Nadačním fondu Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy je nezisková organizace, která rozvíjí moderní mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Neuron je financován výhradně ze soukromých zdrojů. Založil jej v roce 2013 Karel Janeček a záhy se k němu připojili další významní mecenáši, kteří si uvědomují přínos vědy pro rozvoj společnosti. Fond za dobu své existence již vyplatil celkem 51 milionů korun, doposud však většinou formou grantů. Cílem fondu je podpora špičkových českých vědců a toho, aby svůj výzkum realizovali v České republice.

Více info na www.nfneuron.cz

reklama

reklama