Audiovizuální služby online FTV Prima

Provozovatelem služby je FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, a dále v souladu s ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2010 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Provozovatel tímto informuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Provozovatelem, jakožto Provozovatelem audiovizuální mediální lužby na vyžádání a provozovatelem televizního vysílání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce „Kontakty ( //www.iprima.cz/kontakty )” umístěné na Internetových stránkách.