Informace o zasílání novinek

Souhlasím s tím, aby mi společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167 zasílala obchodní sdělení o svých pořadech, službách, jí pořádaných akcích či o svých dalších produktech, jakož i o službách a produktech svých obchodních partnerů. Tento souhlas poskytuji i ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění.

Beru na vědomí, že výše poskytnutý souhlas mohu kdykoliv odvolat jednoduchým způsobem uvedeným v každém zaslaném newsletteru.