reklama

Bella Mia
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Bella Mia

18.10.2020 – Veterinář Vítek přijede chovateli Pazderovi oznámit, že u jeho krav je podezření na BSE a několik kusů se musí porazit, aby se přítomnost BSE potvrdila nebo vyloučila. Druhý den přijede auto z jatek a řidič začne krávy tlouct... Více
18.10.2020 – Veterinář Vítek přijede chovateli Pazderovi oznámit, že u jeho krav je podezření na BSE a několik kusů se musí porazit, aby se přítomnost BSE potvrdila nebo vyloučila. Druhý den přijede auto z jatek a řidič začne krávy tlouct, aby rychleji nastoupily do auta, ale krávy se splaší a utečou. Vítek i Pazdera se za stádem vydají auty a krávy zaběhnou do lesa. Tam je uvidí myslivec Hádek, který se hned spojí s Pazderou a spolu s dalšími myslivci jdou krávy postřílet. Sledují je lesem a když je obklíčí, jsou krávy náhle pryč. Nepozorovány se totiž vydaly jiným směrem a ukryly se v nedaleké boudě a pak se opět vyjdou pás na louku. V noci jde jeden z myslivcůna posed a nad ránem přijdou krávy k potoku pít a on jednu z nich zastřelí. Pazderův syn Honza chodí na krávy pískat, na což jsou od něj zvyklé a když se od sestry Míly dozví, že viděla v noci Bellu na statku, jde ihned na louku pískat. Bella skutečně přijde a děti to řeknou otci. Chtějí Bellu nechat na statku na černo, ale Pazdera má strach, že když na to přijdou, seberou mu licenci na chov a prodej mléka. Přijíždí veterinář, kterého Pazdera zavolal a děti otci vyčtou, že za krávy nebojuje a Míla mu řekne, že se nediví, že od něj jejich máma odešla. I když vzorek ze zastřelené krávy ukázal, že byla negativní, stejně se musí další 4 vybrané krávy utratit. Veterinář chce Bellu uspat, ale Honza s Mílou ji mezitím odvázaly a pustily. Hádek se domluví s myslivci, že obvolají všechny své známé a v sobotu vyrazí krávy postřílet. Veterinář jede s nimi kvůli evidenci a když si odskočí před začátkem lovu, najde krávy ukryté pod mostem, jen kousek od místa, kde se shromažďují střelci. Rozhodne se sundat jim z uší evidenční známky. Zavolá Míle a požádá jí, aby mu za 2 minuty zavolala zpět a nevšímala si toho, co bude říkat. Veterinář se vrátí mezi lovce a po fingovaném hovoru řekne všem, že právě dostal zprávu, že jsou krávy na druhé straně lesa. Myslivci tam pročesávají les, zatímco krávy dojdou na nedaleký statek, odkud s nimi odejde i býk. Myslivci jdou kolem chaty paní Lindy Víchové, o kterou stále jeví zájem Hádek. Ona se však dá do řeči s Pazderou a zjevně si rozumějí, což se Hádkovi nelíbí. Veterinář Vítek na zastávce uvidí Pazderovu dceru Mílu, sveze ji a později se políbí. Na návštěvě u Pazdery je Linda a on se ji snaží přesvědčit, aby mu dělala účetnictví, se kterým si neumí poradit. Přichází zima, myslivci nastraží seno do krmelců a když k nim krávy přijdou, zastřelí další z nich. Dovezou ji k Pazderovi a Hádek mu vyhrožuje, že vše nahlásí na svazu, protože krávy vyžírají krmelce, tím pádem jsou škodná a Pazdera dostane pokutu. Veterinář, který sem právě přijel, Hádkovi oponuje s tím, kde má důkaz, že kráva je Pazdery, protože nemá v uchu identifikační štítek. Pazderův syn Honza jde do lesa a bourá myslivecké posedy. Chytne ho Hádek a zavolá policii a Pazdera se synem musí posedy postavit znova. Krávy přečkávají zimu v ruinách opuštěného domu, ale jsou vyhládlé a slabé a býk umírá. Pazdera jede za Lindou, která provozuje penzion a pozve ji na oběd. U něj se sejde Saša, která na statku provozuje sýrárnu, Břetislav, který Pazderovi pomáhá s krávami a samozřejmě i jeho děti a veterinář Vítek, se kterým Míla chodí. Ten oznamuje, že i výsledky z druhé zastřelené krávy byly negativní. Pazdera však ví, že krávy nedokáží přežít zimu bez pomoci. Když ráno odjede, Vítek, Linda a obě děti naloží do auta seno a dají ho k lesu. Syn píská na svou píšťalu až krávy opravdu přijdou. O pár dní později je Vítek u případu, takže Honza jede krávy nakrmit sám, ale auto mu uvízne ve sněhové závěji, takže ho musejí vytáhnout traktorem a otec se vše dozví. Začne dětem nadávat, ale Linda se jich zastane s tím, že se něco udělat musí, protože ty krávy umírají hlady, ale on nedělá nic a jen zavírá oči. Pohádají se spolu a Linda odejde. DOKONČENÍ ANOTACE V KARTĚ POŘADU! Méně

reklama

reklama